12. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

12. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Osnovna šola Boštanj