14. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

14. Predlog sklepa o imenovanju predstavnice soustanoviteljice Občine Sevnica v Svet javnega zavoda Posavski muzej Brežice