15. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta