16. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta