2. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 26. redne seje občinskega sveta z dne 18. 10. 2017