3. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

3. Predlog Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2017 – skrajšani postopek