4. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

4. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018 – prva obravnava