5. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

5. Predlog Letnega programa kulture v Občini Sevnica za leto 2018