6. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

6. Predlog Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2018