7. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

7. Predlog Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica – skrajšani postopek