8. točka 27. seje občinskega sveta 28.11.2017

 

8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica – skrajšani postopek