5. točka 3. seje občinskega sveta 30.1.2019

 

5. Seznanitev s Sklepom o prenosu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica

 

Za predvajanje posnetka potrebujete na računalniku nameščen Adobe Flash player.
Če ne vidite predvajalnika kliknite na ikono za namestitev.