Predstavitev

PREDSTAVITEV DRUŠTVA

Društvo OZARA Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja je na nevladna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Ljudem v stiski in s težavami v duševnem zdravju ponuja različne oblike pomoči in podpore. Z individualnim pristopom in skupnim načrtovanjem jim omogoča vnovično vključitev v družbeno okolje.

POSLANSTVO IN VIZIJA

OZARA se zavzema za človeka, za njegove pravice in dostojanstvo. Naša vizija je priznavanje celovitosti človeka v razvoju njegove človeške zgodbe z upoštevanjem njegovih zmožnosti in priložnosti. Naše delo temelji na partnerskem odnosu med uporabniki, svojci in strokovnimi delavci. Temeljni princip dela je krepitev moči uporabnikov in spoštovanje njihovih pravic pri odločanju o njihovem življenju.

Osredotočeni smo na podporo posamezniku s težavami v duševnem zdravju in iskanju tistih načinov zadovoljevanja potreb, ki mu omogočajo vključevanje v domače in delovno okolje.
Eden od naših temeljnih principov je vzpodbujati aktivno sodelovanje naših uporabnikov, svojcev in strokovnih delavcev ter razvoj mreže, ki bo pokrivala področje podpore in ustanov, hkrati pa mora ustrezati individualnim potrebam in zahtevam ljudi, ki potrebujejo pomoč.
Več na spletni strani  www.ozara.org


ozara_logo_2

OZARA – ENOTA SEVNICA, TRG SVOBODE 11, 8290 SEVNICA