Pisarna za svetovanje

Kje nas najdete

zemljevid
magnify

Pisarna

f_08

OZARA – ENOTA SEVNICA
TRG SVOBODE 11 
8290 SEVNICA


Kontaktna oseba : 

Vodja enote : 
dipl.ing. DARINKA KOZOLE
strokovna delavka

Tel. : 07/  81- 63 -780                

Storitve programa :
- individualni pogovori
- skupina za samopomoč
- spremstva
- pogovori na domu ( tereni )
- osebna pomoč
- socialna oskrba
- zagovorništvo ( pomoč pri vložitvi zahtev za brezplačno pravno pomoč )

Osnovni namen delovanja pisarne za svetovanje je krepitev moči in sodelovanje posameznika pri prepoznavanju in opredelitvi lastne stiske ter načrtovanje izhoda iz nje. Skupina za samopomoč omogoča ljudem izmenjavo izkušenj in iskanja rešitev težav. Srečanja so lahko usmerjena na konkretne pogovore, največkrat  pa so družabne narave.

Delovanje programa poteka z upoštevanjem  KODEKSA ETIČNIH NAČEL, po katerem se ravnajo člani društva. Najpomembnejša načela so:
- etika ( načelo obče dobrega )
- spoštovanje človekovih pravic in svoboščin 
- sprejemanje različnosti
- pomoč za samostojnost, medsebojna pomoč in samopomoč
- spoštovanje odločitev posameznikov……

VKLJUČITEV V PROGRAM JE PROSTOVOLJNA.
VSE STORITVE PROGRAMA SO ZA VKLJUČENE OSEBE BREZPLAČNE.

Ustanovitev enote 

Prvi člani občine Sevnica so se vključili v društvo leta 2002, ko je sevniško področje pokrivala Ozara Brežice.  Pod vodstvom mentorice so se sestajali enkrat tedensko v prostorih Centra za socialno delo in imeli skupino za samopomoč, kjer so ob pogovoru imeli delavnice. Takrat je druženje štelo štiri uporabnike.

Društvo OZARA je v Sevnici začelo delovati leta 2005.  Gostovali so v prostorih Centra za socialno delo. Že po nekaj mesecih so pridobili nove prostore in se preselili  na Glavni trg 27.

Leta 2006 je število uporabnikov  poraslo na 48, zato je nastala v pisarni prostorska stiska.
Našim željam in težavam so prisluhnili donatorji in občina, ki  nam je v letu 2007 dodelila nove prostore. Preselili smo se 1. junija 2007. S tem dnem je dobila  Sevnica tudi vodjo enote in postala samostojna enota Ozare Slovenija. Aktivno delovanje društva se je proti koncu leta 2007  povečalo na 70 uporabnikov.

OZARA – ENOTA SEVNICA, TRG SVOBODE 11, 8290 SEVNICA