Tedenske novice 10.1.2020

 

Prijava škode zaradi posledic toče tudi brez obrazca

 

Občina Sevnica poziva vse oškodovance iz katastrskih občin Trnovec, Podvrh, Žigrski Vrh, Ledina, Zabukovje, Tržišče, Krsinji Vrh, Telče in Studenec, naj do 15. januarja 2020 prijavijo škodo, tudi če niso prejeli obrazca.

Lastniki zemljišč, ki so v neurjih s točo v letu 2019 utrpeli škodo in do današnjega dne s strani Uprave za zaščito in reševanje RS niso prejeli obrazca za prijavo škode po toči, lahko do 15. januarja 2020 oddajo prijavo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica (1. nadstropje).

Ob prijavi naj dostavijo zbirno (subvencijsko) vlogo za leto 2019.

Informacije v zvezi s prijavo škode: Jasmina Veselinović, 07 81 61 205 in 051 319 070.

 

Sevniški grad pogosta izbira mladoporočencev

 

Po podatkih Upravne enote Sevnica so se v letu 2018 v občini Sevnica poročili 103 pari, v letu 2019 pa je zakonsko zvezo sklenilo 91 parov.

Pari se v Sloveniji lahko poročajo v uradnih prostorih ali pa izberejo neuradne kraje za poroko. Na območju sevniške občine sta uradna prostora, namenjena sklepanju zakonskih zvez, Poročna dvorana na Gradu Sevnica in Upravna enota Sevnica. V lanskem letu se je v Poročni dvorani poročilo 18 parov, največ v mesecu maju. Leto prej je Poročno dvorano za poroko izbralo 30 parov, največ v avgustu. Na matičnem uradu se je v letu 2019 poročilo 19 parov, leto prej pa 16 parov.

Poleg Poročne dvorane sta v sevniški občini za poročanje priljubljeni še lokaciji Malkovec in grajski park Gradu Sevnica. Obe lokaciji sodita pod t.i. neuradne prostore za poroke, zato je poročni obred na teh lokacijah plačljiv. Kljub temu se je v letu 2019 na Malkovcu poročilo 26, v grajskem parku pa 12 parov, največ junija. Pari so za lokacijo svoje poroke izbrali tudi druge kraje v občini Sevnica, med drugim Lisco, Šentjanž in Studenec.

V sevniški občini pare poročajo tri matičarke in štirje pooblaščenci. Največ poročnih obredov opravijo spomladi ter v poletnih in jesenskih mesecih.

V letu 2019 je župan Srečko Ocvirk simbolično poročil pare na kar štirih jubilejih ob 50. obletnici poroke in na enem jubileju ob 70. obletnici poroke.

Fotografija: Poročna dvorana na Gradu Sevnica (foto: KŠTM Sevnica)

 

Občina Sevnica - kulturno in družabno dogajanje ob koncu tedna

 

Nocoj bo v Kulturni dvorani Sevnica ob 19.30 gledališka predstava za odrasle Realisti v izvedbi SNG Nova Gorica. Vstopnice so na voljo v TA Doživljaj Sevnica in pol ure pred začetkom predstave tudi v Kulturni dvorani Sevnica.

Godba Sevnica bo jutri, 11. januarja 2020, ob 18. uri, izvedla ponovitveni božično-novoletni koncert v Boštanju. Vstop je prost.

Zavod KŠTM Sevnica v soboto, 11. januarja 2020, vabi na predstavitev delavnic osebne in duhovne rasti, namenjene ženskam. Predstavitev bo potekala v MC Sevnica, s pričetkom ob 16. uri. Vstop je prost.


Občinska uprava Občine Sevnica