Tedenske novice 10.4.2020Povezani in solidarni v boju proti koronavirusu


V tem tednu se je v občini Sevnica zvrstilo več dogodkov in akcij, usmerjenih v medsebojno pomoč, povezovanje in izkazovanje solidarnosti v boju proti koronavirusu.

Že pretekli teden je stekla akcija šivanja pralnih mask iz blaga, ki ga je za ta namen Občini Sevnica podarilo podjetje Inplet Pletiva. V tem tednu se je z donacijo 30 m blaga akciji pridružilo tudi podjetje Lisca, ki je poleg blaga in elastik podarilo tudi 100 zašitih pralnih mask. Številne prostovoljke šivilje so se odzvale povabilu in sešile pralne maske, ki so jih razdelile med tiste, ki jih potrebujejo. Občina Sevnica se šiviljam zahvaljuje za požrtvovalnost, samoiniciativnost in dobro delo.

Sodelavci Občine Sevnica in prostovoljci Območnega združenja Rdečega križa Sevnica (OZRK Sevnica) so v tem tednu izdelovali zaščitne maske za enkratno uporabo. Nakup materialov za izdelavo je financirala Občina Sevnica.

 

Sodelavci Občine Sevnica so izdelovali maske za enkratno uporabo (foto: Bojan Kostevc)Maske iz blaga za večkratno uporabo

 

Maske pomagajo deliti gasilci, policisti in drugi, vključeni v sistem Civilne zaščite. Maske delijo tudi prostovoljci OZRK Sevnica in v Zdravstvenem domu Sevnica, v nekaterih prodajalnah in na kmečki tržnici.

V okviru občine Sevnica je bilo razdeljenih 10.000 mask za enkratno uporabo, ki so jih izdelali sodelavci Občine Sevnica in prostovoljci OZRK Sevnica ter 563 pralnih mask za večkratno uporabo, ki so jih zašile šivilje prostovoljke.

Maske za enkratno uporabo


Število mask, ki so jih izdelali oziroma zašili prostovoljci in so bile podeljene med sosede, prijatelje, znance in sokrajane, je zagotovo višje. Hvala tudi vsem, ki na tak nesebičen način pripomorejo k uspešni borbi proti koronavirusu.

Štab Civilne zaščite občine Sevnica je Zdravstvenem domu Sevnica in vsem trem domovom za starejše občane predal vizirje za zaščito oči in celotnega obraza. Vizirje je na predlog in pobudo Občine Sevnica izdelalo podjetje Plastoform, ki je tudi pokrilo del stroškov izdelave.

Solidarnost so izkazali tudi vsi, ki so se udeležili krvodajalske akcije, ki je potekala v torek in sredo v Športnem domu Sevnica. Okoli 200 krvodajalcev, med njimi sta bila tudi sevniški župan Srečko Ocvirk in sodelavec Občine Sevnica ter namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite občine Sevnica Borut Simončič, je ob strogih preventivnih ukrepih darovalo kri. Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so še pred odprtjem športnega doma, ki ga je upravljalec, zavod KŠTM, za to akcijo namenil brezplačno, skrbno razkužili okolico.

 

Kri redno daruje tudi sevniški župan (foto: OZRK Sevnica)

 

V preteklih štirinajstih dneh se je tako zvrstilo veliko donacij in drugih prispevkov tako podjetij in organizacij kot tudi prostovoljcev. Vsako dejanje v smeri zajezitve širitve okužbe pomembno pripomore k vrnitvi v normalno stanje.

Kljub temu, da smo bili kot družba in lokalna skupnost v zadnjih tednih postavljeni na veliko preizkušnjo, smo vnovič dokazali, da lahko povezano in solidarno delujemo za skupne cilje. Občina Sevnica se zahvaljuje vsem, ki s svojimi dejanji, odgovornim ravnanjem in nesebično pomočjo prispevajo k omejevanju širjenja okužb s COVID-19.

 

 

Občina Sevnica sprejela dodatne ukrepe v podporo lokalnemu gospodarstvu in prebivalcem občine


Vlada Republike Slovenije je ob razglasitvi epidemije sprejela vrsto ukrepov, katerih namen je čimprejšnja zajezitev širjenja okužb z virusom COVID-19. Ukrepi so spremenili naš način življenja in naše preživljanje vsakdana. Omejitve vplivajo tudi na stanje v gospodarstvu, na delovna mesta in na materialno stanje družin in posameznikov.

Skladno s tem je Vlada Republike Slovenije že sprejela številne ukrepe za zmanjšanje negativnih posledic koronavirusa. Občina Sevnica pa je z namenom podpore lokalnemu gospodarstvu in blažitve premoženjske stiske občank in občanov sprejela še nekatere dodatne ukrepe.

Tako so najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti in upravljanju Občine Sevnica, za čas zaprtja oziroma neopravljanja dejavnosti zaradi sprejetih ukrepov Vlade Republike Slovenije oproščeni plačila najemnine. Društva in drugi uporabniki javnih površin, tudi športnih dvoran in telovadnic, so v obdobju razglasitve epidemije ter v primeru neuporabe le-teh oproščeni sorazmernega dela že plačane najemnine oziroma takse. Ponudniki lokalne hrane, ki ponujano svoje pridelke in izdelke na stojnicah kmečke tržnice v Sevnici, so oproščeni plačila obratovalnih oziroma manipulativnih stroškov. Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki trenutno ne opravljajo dejavnosti in posledično ne proizvajajo odpadkov, so oproščeni plačila odvoza odpadkov.

Občanom je za plačilo komunalnega prispevka omogočeno obročno odplačevanje, uporabniki parkirnih prostorov na območju urejenega plačljivega parkiranja pa so oproščeni plačila parkirnine.

Navedeni ukrepi veljajo od 12.marca 2020 do preklica razglašene epidemije. Za oprostitev posameznega plačila je potrebno na Občino Sevnica podati vlogo, ki je takse prosta. Rok za oddajo vloge je 15. dan v mesecu za pretekli mesec.

Epidemija koronavirusa kot izreden dogodek terja številne ukrepe za čimprejšnjo vzpostavitev normalnega življenja in dela. O sprejetih ukrepih in izvedenih aktivnostih Občina Sevnica obvešča sproti, informacije pa zbira tudi na posebni podstrani občinske spletne strani https://www.obcina-sevnica.si/koronavirus.

 

Izvajanje vseh javnih razpisov in pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev ponovno teče


V začetku tedna, 6. aprila, je stopil v veljavo Sklep o razveljavitvi sklepa o začasni ustavitvi vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v občini Sevnica v letu 2020.

S tem so ponovno pričeli teči tudi roki za oddajo dokumentacije ob prijavi na razpise in pozive. Rok za oddajo vlog iz Javnega poziva za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij v občini Sevnica za leto 2020, št. 139-0001/2020, z dne 4. marca 2020, je podaljšan. Vlagatelji lahko oddajo svoje vloge do 30. aprila 2020. Ostali roki za odprte razpise ostajajo nespremenjeni.

 

Občina Sevnica povezala lokalne ponudnike na novi spletni strani


Občina Sevnica vse od razglasitve epidemije izvaja več aktivnosti, s katerimi želi aktivno prispevati k ohranitvi lokalnega gospodarstva in promociji lokalno pridelane hrane.

Vse ponudnike, ki so se odzvali povabilu, je uvrstila v tabelo ponudnikov, ki je bila večkrat posodobljena in objavljena tako na spletni strani Občine Sevnica kot tudi na njenem Facebook kanalu. Ponudnikov je veliko, zato preglednost tabele ni bila najbolj optimalna. V želji, da Občina Sevnica dodatno pomaga predstaviti lokalno ponudbo na pregleden in bolj atraktiven način, je ustvarila novo spletno stran oziroma spletni imenik lokalnih ponudnikov: https://www.domace.sevnica.si/.

Spletno stran bo Občina Sevnica posodabljala sproti in ji dodajala nove vsebine. Cilj projekta je na enem mestu zbrati vse lokalne ponudnike pridelkov in izdelkov. Zato je vabilo ponudnikom, da posredujejo svoje podatke na Občino Sevnica, še vedno odprto.

Spletna stran domace.sevnica.si

Občinska uprava Občine Sevnica