Tedenske novice 12.6.2020Županov obisk devetošolcev ob zaključku šolskega leta

 

Ob zaključku šolskega leta se je župan Srečko Ocvirk srečal z devetošolci vseh sedmih šol sevniške občine.

Tradicionalni županov sprejem najuspešnejših devetošolk in devetošolcev na Gradu Sevnica, skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19, v letošnjem letu ni bil mogoč.

Župan je zato, po dogovoru z ravnateljicami in ravnateljema osnovnih šol v občini Sevnica, obiskal devetošolce v njihovih šolah.

 

Županov obisk je potekal skladno z vsemi varnostnimi ukrepi in na varni razdalji. Z devetošolci se je pogovarjal o njihovih načrtih za prihodnost, odgovornem ravnanju in aktualnih razmerah. Učenci so mu zastavili vprašanja o delu Občine Sevnica in predstavili svoj pogled na življenje v sevniški občini. Pogovarjali so se tudi o participaciji mladih in njihovih možnostih za izražanje potreb ali predlogov, o vzpostavljanju dialoga ter vzajemnem odnosu med posameznikom in lokalno skupnostjo.

Devetošolci so nekoliko drugačen županov sprejem pozdravili, nedvomno pa je tovrstno navezovanje stikov in vzpostavljanje dialoga z mladimi v sevniški občini korak v smer dobrega sodelovanja in aktivne participacije mladih tudi v kasnejših letih.

 

Javna razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za2 x 110 kV daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica


Občina Sevnica z namenom omogočanja dostopa do vseh pomembnih informacij obvešča vso zainteresirano javnost, da Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo pripravljata Javno razgrnitev v postopku priprave državnega prostorskega načrta za 2 x 110 kV daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica.

Javna razgrnitev bo potekala od 18. junija do 31. julija 2020 v prostorih Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica in na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije Republike Slovenije za okolje. Javna razgrnitev bo objavljena tudi na spletnih straneh Občine Sevnica.

Javnost ima v času javne razgrnitve pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor), po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za daljnovod Trebnje–Mokronog–Sevnica«.

Več informacij o javni razgrnitvi je dostopnih na spletni strani Občine Sevnica.

 

Občinska uprava Občine Sevnica