Tedenske novice 14.8.2020

 

Razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj za leto 2020

 

Na spletni strani občine, www.obcina-sevnica.si, je objavljen razpis za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj Občine Sevnica za leto 2020.

Priznanja se ob občinskem prazniku podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem, drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Vabimo vas, da nam predloge posredujete do petka, 11. septembra 2020.

 

Občinska uprava Občine Sevnica