Tedenske novice 16.10.2020

 

 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3


Občina Sevnica obvešča o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 3). Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki se jim s SD OPN 3 spreminja namenska raba prostora in bo objavljen na spletni strani in na oglasni deski občine.

Javna razgrnitev bo potekala od 26. oktobra do 24. novembra 2020 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, na spletni strani Občine Sevnica na povezavi https://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave in na spletnem portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso). Načrtovani datum javne obravnave je 11. november 2020 ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica in bo izveden glede na takratno stanje, ob upoštevanju aktualnih določb glede omejitev zbiranja. Obvestilo o načinu izvedbe bomo posredovali pred predvidenim datumom javne obravnave.

V času javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN 3 lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, na javni obravnavi z vpisom v knjigo pripomb in predlogov, pisno na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani www.obcina-sevnica.si, in bodo najkasneje zadnji dan javne razgrnitve poslane po pošti na naslov Občine Sevnica. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče na zadnji dan javne razgrnitve.

Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval in se do njih opredelil občinski svet. Stališča bodo nato objavljena na občinski spletni strani in na oglasni deski občine.

 

Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

 

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Sevnica za obdobje 2018–2019, in sicer za izvedbo biomeliorativnih, biotehničnih in ostalih ukrepov.

Upravičenci do sofinanciranja so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju občine Sevnica.

Predmet sofinanciranja posamezni lovski družini je višina nakazane koncesije po posamezni lovski družini oziroma lovišču s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki znaša nad 20 evrov. Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini.

Višina razpisnih sredstev je 5.593,10 evrov in je enaka znesku sredstev, ki jih je občina prejela od koncesijske dajatve od lova za leto 2018 in 2019. Rok za oddajo vloge je 6. november 2020.

 

Urejanje Martinovega znamenja na sevniškem Glavnem trgu

 

Sredi Glavnega trga v Sevnici vse od leta 1754 stoji kužno znamenje, ki ga poznamo tudi pod imenom Martinovo znamenje – po donatorju Martinu Šinkovcu. Na pobudo, prejeto na podlagi participativnega proračuna, so v teku restavratorsko-konzervatorska dela. V soglasju s celjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine jih izvaja akademski kipar in restavrator Aleksander Šiles.

 

Rožnati oktober v Sevnici

 

Rožnati oktober je svetovni mesec osveščanja o raku dojk. Na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni v Sevnici tudi letos opozarjajo lična, v rožnate pletenine ovita drevesa. Nahajajo se v starem mestnem jedru Sevnice, pri zdravstvenem domu, pri srednji šoli, na parkirišču za HTC in na Trgu svobode.

 

Preventivna akcija Bodi preViden

 

Med 5. do 18. oktobrom poteka nacionalna akcija za večjo varnost pešcev s sloganom Bodi preViden. Z akcijo Agencija za varnost prometa opozarja na varnost pešcev, ki so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, s poudarkom na varnosti otrok in starejših.

Največ nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, vidljivost slabša, ceste pa zaradi vremenskih razmer spolzke. Upoštevajmo prometna pravila, se vedno prepričajmo o varnosti prečkanja ceste in poskrbimo za vidnost z uporabo odsevnikov.

 

Občinska uprava Občine Sevnica