Tedenske novice 17.1.2020

 

Objavljeni so javni razpisi Občine Sevnica

 

Z današnjim dnem so v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica objavljeni javni razpisi o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva, kmetijstva in turizma ter za sofinanciranje programov na področjih kulture, mladinskih dejavnosti ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Občina Sevnica spodbudam razvoju gospodarstva, kmetijstva, turizma, športa, ljubiteljske kulture ter socialnega in zdravstvenega varstva v letošnjem letu namenja sredstva v skupni višini 376 tisoč evrov.

Od tega 75 tisoč evrov namenja razvoju gospodarstva, 77 tisoč evrov razvoju kmetijstva in nekaj več kot 13 tisoč evrov razvoju turizma. Za sofinanciranje programov v okviru Letnega programa športa Občina Sevnica v letošnjem letu namenja 123 tisoč evrov, sofinanciranju mladinskih programov 15 tisoč evrov, sofinanciranju programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti pa 48 tisoč evrov.

Po posameznih področjih so povzeti ukrepi, okvirna vrednost razpisa in rok za prijavo:

 

Področje

Razpis

Okvirna vrednost razpisa

Rok za prijavo

GOSPODARSTVO

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2020 - ukrep promocija izdelkov in storitev na sejmih

15.000,00 EUR

20.05.2020

GOSPODARSTVO

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2020 - ukrep naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij

53.000,00 EUR

20.05.2020

GOSPODARSTVO

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica v letu 2020 - ukrep finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike

7.000,00 EUR

20.05.2020

KMETIJSTVO

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja  kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - ukrep pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

40.000,00 EUR

20.02.2020

KMETIJSTVO

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - ukrep pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč

2.000,00 EUR

20.02.2020

KMETIJSTVO

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - ukrep pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

10.000,00 EUR

20.02.2020

KMETIJSTVO

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - ukrep pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

6.000,00 EUR

20.02.2020

KMETIJSTVO

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - ukrep pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev

13.000,00 EUR

20.02.2020

KMETIJSTVO

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2020 - ukrep podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja (podlaga za izvedbo ukrepa je veljavna zakonodaja s področja javnih financ)

6.000,00 EUR

20.02.2020

TURIZEM

Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica
za leto 2020

13.027,00 EUR

02.03.2020

MLADINA

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2020

15.000,00 EUR

17.02.2020

KULTURA

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica v letu 2020

48.000,00 EUR

17.02.2020

ŠPORT

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2020, področje netekmovalnega športa

31.500,00 EUR

17.02.2020

ŠPORT

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2020, področje tekmovalnega športa

61.000,00 EUR

17.02.2020

ŠPORT

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2020, področje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu

11.000,00 EUR

17.02.2020

ŠPORT

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2020, področje delovanja športnih zvez in športnih društev

10.500,00 EUR

17.02.2020

ŠPORT

Javni razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja Letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2020, področje športnih prireditev

9.000,00 EUR

17.02.2020

SOCIALNO IN  ZDRAVSTVENO VARSTVO

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2020

25.000,00 EUR

17.02.2020

 

Razpisna dokumentacija, skupaj s podrobnimi informacijami o posameznem razpisu, je dostopna na spletni strani Občine Sevnica na povezavi https://www.obcina-sevnica.si/informacije/javni-razpisi.

 

 

Obnova prostorov Tončkovega doma na Lisci

 

V 2014 je Občina Sevnica po več kot enoletnem usklajevanju od Planinskega društva Lisca Sevnica in Planinske zveze Slovenija v lastništvo prevzela objekte na Lisci. Po prenosu lastništva je Občina Sevnica nadaljevala s programi za razvoj Lisce tudi na objektih in v okolici Tončkovega doma s ciljem nadaljevati ustvarjanje Lisce v za širše okolje pomembno in uporabno športno-rekreacijsko turistično destinacijo.

Občina Sevnica je 13. januarja prejela odpoved najemne pogodbe dolgoletnega najemnika in oskrbnika Tončkovega doma na Lisci, Gostinstva Krašovec d. o. o.. Občina Sevnica razume in spoštuje odločitev družine Krašovec za usmeritev osebnih prioritet k družini in preživljanju več časa z bližnjimi. Kot najemnik in oskrbnik Tončkovega doma je družina Krašovec uspešno sodelovala tako s Planinskim društvom Lisca Sevnica in Planinsko zvezo Slovenije kot tudi z Občino Sevnica, s čimer je bistveno pripomogla k razvoju in prepoznavnosti destinacije Lisca. Razvoj poslovnih priložnosti v času sodelovanja z Občino Sevnica je bil pozitiven. Družini Krašovec in ekipi iz podjetja Gostinstvo Krašovec d. o. o. se zato zahvaljujemo za njihov prispevek k razvoju Lisce.

Občina Sevnica za leto 2020 načrtuje izvedbo obnovitvenih del kuhinje in ureditvijo tematskega prostora v Tončkovem domu, s pričetkom del v začetku februarja. O svojih namerah je Občina Sevnica ob prijavi investicije za sofinanciranje v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v začetku leta 2019 obvestila družino Krašovec. Družina Krašovec se je v oktobru za čas obnovitvenih del tudi dogovorila s Planinskim društvom Lisca Sevnica za najem Jurkove koče za izvajanje omejene gostinske dejavnosti, saj je za čas obnovitvenih del načrtovano tudi zaprtje Tončkovega doma. V obdobju obnovitvenih del najemnik Tončkovega doma ne bi plačeval mesečne najemnine.

Tončkov dom bo tako za obiskovalce odprt do 1. februarja 2020. V času izvajanja obnovitvenih del bo Občina Sevnica izvedla javni poziv za oddajo ponudb za najem Tončkovega doma, ki bo vnovič odprl svoja vrata predvidoma v mesecu maju.

Občina Sevnica vse od prenosa lastništva v letu 2014 s promocijskimi medijskimi objavami, s soorganizacijo različnih športno-rekreativnih in drugih dogodkov in z izvedbo več infrastrukturnih posodobitev aktivno prispeva k razvoju te priljubljene izletniške točke.

 

Vrh Lisce. Foto: Tanja Urek

 

Infrastrukturne posodobitve Tončkovega doma in okolice

Občinska uprava Občine Sevnica