Tedenske novice 20.11.2020

 

Predstavljen predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021


Osrednja točka 19. redne seje občinskega sveta, ki je potekala v sredo, je bila namenjena obravnavi predloga proračuna za leto 2021. Ta osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega leta in vključuje vse aktivnosti, ki jih Občina Sevnica skupaj s posrednimi in neposrednimi proračunskimi uporabniki izvaja s ciljem zagotavljanja kakovostnega bivanja in delovanja vseh občank in občanov.

Občinska uprava je pripravila predlog proračuna, ki upošteva vsa doslej znana dejstva in finančne okvirje. Predvidena višina proračuna znaša 20,3 milijona evrov. Zagotavlja sredstva za tekoče delo in izvajanje vseh rednih zakonskih nalog, predvidene investicije pa so sorazmerno razporejene tako z vsebinskega kot teritorialnega vidika.

Po vsebinski razpravi so člani in članice sveta predlog proračuna soglasno podprli, ob tem pa podali svoje predloge za izvedbo investicij in hkrati širše strateške pobude. Do predlog in pobud se bo občinska uprava opredelila in jih upoštevala v okviru zmožnosti, po obravnavi s strani vseh delovnih teles pa sledi prva obravnava odloka o proračunu na decembrski seji občinskega sveta.

 


Z ukrepi nad zdravstvene, gospodarske in širše družbene posledice epidemije


Tudi v tem tednu se je z namenom redne koordinacije sestal štab Civilne zaščite občine Sevnica s predstavniki Civilne zaščite, Občine Sevnica, Zdravstvenega doma Sevnica, Gasilske zveze Sevnica, Območnega združenja Rdečega križa Sevnica in KŠTM Sevnica.

Epidemija covid-19 ima v našem širšem okolju zelo močne razsežnosti, izpostavljen pa je bil izredno zaskrbljujoč podatek o porastu števila okuženih v zadnjih dneh. Sveže okužbe so na območju celotne občine, na območju vseh 11 krajevnih skupnosti. Okužbe se širijo tudi v gospodarskih družbah, iz delovnega okolja pa prehajajo v domače okolje in obratno.

Predstavniki zdravstva so dodatno so opozorili na dejstva, ki jih je potrebno razumeti in upoštevati. Veliko je število asimptomatskih bolnikov, ki so ravno tako vir okužbe, kužnost bolnika pa je zelo visoka že pred izbruhom znakov bolezni. Dosledno nošenje ustreznih zaščitnih mask in razkuževanje rok bistveno pripomoreta k zmanjšanju širjenja bolezni.

Preprečevanje širjenja bolezni je odvisno od sistemskih ukrepov in pozornosti izvajanja le-teh pri vsakem posamezniku, pri čemer pa ta pozornost pogosto popusti. Štab Civilne zaščite poziva k izvajanju zaščitnih ukrepov, ki preprečujejo širjenje bolezni. Z omejevanjem širjenja omejujemo zdravstvene, gospodarske in širše družbene posledice epidemije.

V sklopu sklica štaba je direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič članom predstavila novo urgentno reševalno vozilo Zdravstvenega doma Sevnica.

 


Spletna predstavitev razstave »Ribištvo na Sevniškem v preteklosti«

 

Mesec praznovanja občinskega praznika združuje zelo raznolike vsebine tudi kulturno-izobraževalnega značaja. Predstavljamo spletno razstavo »Ribištvo na Sevniškem v preteklosti«, ki na tem področju prinaša pomemben kulturno-zgodovinski prispevek. Razstava je nastala v okviru projekta »Riba je in«. Nahaja se v prenovljenih prostorih Spodnjega gradu na Glavnem trgu v Sevnici. Zaradi aktualnih razmer je trenutno zaprta za javnost, vabimo pa k spletnemu ogledu na Facebook ali spletni strani Občine Sevnica.

Spletno predstavitev so oblikovali: vodja projekta Vlasta Kuzmički, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, oblikovalka Ana Jazbec, turistični vodnik Ciril Dolinšek in fotograf Ljubo Motore.

Vabljeni tudi k spremljanju predstavitve razstave »Po sledeh obrtništva v občini Sevnica«, ki bo premierno objavljena 26. novembra na Facebook strani Občine Sevnica.

 


Letno nacionalno srečanje članic Slovenske mreže Zdravih mest

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil kongres Evropske mreže zdravih mest, ki vključuje 37 slovenskih občin. Med njimi je tudi Občina Sevnica, ki sledi viziji zdravega mesta in si prizadeva ohranjati zdrave življenjske razmere. Zaradi aktualnih epidemioloških razmer je dogodek potekal v obliki video konference.

Predstavljeni so bili skupnostni pristopi, kot so pot h krepitvi zdravja, zmanjševanje neenakosti in ranljivosti v skupnostih, mobilizacija skupnosti za kvalitetno izvajanje zdravstveno preventivnih programov, covid-19 in problematika dostopnosti do splošnega/družinskega zdravnika, priročnik Ven za zdravje ter hoji prijazno mesto – hoja kot izhodišče za zdravo mesto. Sledile so še posamezne predstavitve dobrih praks v Zdravih mestih v Sloveniji.

 

Tretji petek v novembru – dan slovenske hrane

 

Danes je tretji novembrski petek, ki v Sloveniji razglašen za dan slovenske hrane. Zakaj v domačem okolju pridelano hrano v čim večji meri in s čim manj posredniki vključevati na jedilnike, je veliko argumentov: večja kakovost, sledljivost in varnost hrane, izboljšanje zdravja, ohranjanje urejenosti in obdelanosti podeželja, krepitev ekonomske blaginje lokalnih pridelovalcev in predelovalcev z ustvarjanjem delovnih mest ter vpliv na pozitiven razvoj kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge.

Še posebej v tem zelo zahtevnem času najprej pomislimo na domače pridelovalce in predelovalce. Kmečka tržnica v Sevnici obratuje po rednem delovnem času, in sicer ob sredah, petkih in sobotah, od 8. do 12. ure, skladno z epidemiološkimi ukrepi.

Vabljeni k obisku spletne strani www.domace.sevnica.si s predstavitvijo najrazličnejših ponudnikov, ki se še dopolnjuje.

 


 

Občinska uprava Občine Sevnica