Tedenske novice 21.2.2020

 

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtec


Občina Sevnica bo v začetku marca skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica, Enoto vrtca Krmelj, Enoto vrtca Milana Majcna Šentjanž in Enoto vrtca Blanca objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju občine Sevnica za šolsko leto 2020/2021.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe (od 6 do 9 ur), in sicer za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let) in za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo).

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti (oziroma najmanj 11 mesecev) do vstopa v šolo.

Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI SEVNICA, bo od 2. marca dostopen v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole oziroma Občine Sevnica. Izpolnjen obrazec je treba oddati osebno ali poslati po pošti na naslov izbranega vrtca do 16. marca 2020.

V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2020/2021 (vključitev od 1.9.2020 dalje). Izpolnjeno vlogo naj oddajo tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2020/2021, bodo starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2019/2020 niso bili sprejeti v vrtec ali pa so starši vključitev zavrnili, morajo vlogo vložiti ponovno.

 

Rušenje depandans na Lisci


V tem tednu je potekalo rušenje depandans na Lisci. Objekt je bil že pred časom strokovno ocenjen kot statično neustrezen objekt, primeren za rušitev. Rušenje je potekalo brez zapletov.

Po odstranitvi odpadnega gradbenega materiala bo potekalo še urejanje širše okolice Tončkovega doma. Poleg depandans je bila odstranjena tudi osamela skala, ki je predstavljala varnostno tveganje.

 

Rušenje depandans. Foto: Bojan Kostevc


Rušenje depandans. Foto: Bojan Kostevc


Rušenje depandans. Foto: Bojan Kostevc

 

Občina Sevnica - kulturno in družabno dogajanje ob koncu tedna


Javni zavod KŠTM Sevnica vabi na tradicionalno pustovanje za otroke s pestrim programom, ki bo to nedeljo, 23. februarja, od 15. do 17. ure v Športnem domu Sevnica.Občinska uprava Občine Sevnica