Tedenske novice 23.10.2020

 

18. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

 

Občinski svet je na svoji 18. redni seji minulo sredo soglasno sprejel sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2020. Grb Občine Sevnica prejme podjetje Evergreen, prejemnika Zlate plakete Občine Sevnica sta Matjaž Pohar in Jože Lazar, prejemniki Srebrne plakete Občine Sevnica pa Rotary klub Sevnica, Marjan Ločičnik in Mirjana Jelančič. Priznanja Občine Sevnica bo podelil župan Srečko Ocvirk, skladno z zmožnostjo izvedbe glede na epidemiološko situacijo.

Med drugimi točkami dnevnega reda je občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici. Sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj. Potrdili so predloge kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem. Imenovanje sodnikov porotnikov na podlagi predlogov izvede predsednik Višjega sodišča v Ljubljani.

 

Občina Sevnica in štab Civilne zaščite koordinirata delo služb zaščite in reševanja

 

S ponedeljkom, 19. oktobrom, je Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo. Občina Sevnica in Štab Civilne zaščite občine Sevnica podrobno spremljata dogajanje in aktualno stanje v zvezi s širjenjem okužb s covidom-19, povezujeta in koordinirata delo različnih služb zaščite in reševanja. Občanke in občane pozivamo k upoštevanju ukrepov za preprečevanje možnosti okužb.

Nabor vseh pomembnih informacij stalno osvežujemo na spletni strani Občine Sevnica pod rubriko https://www.obcina-sevnica.si/koronavirus in preko družabnih omrežij.

 

Občinska uprava Občine Sevnica