Tedenske novice 24.1.2020

 

Skupna novinarska konferenca županov posavskih občin


V Bistrici ob Sotli je včeraj potekalo ponovoletno srečanje županov, podžupanov in direktorjev oziroma direktoric občinskih uprav posavskih občin z novinarji in predstavniki medijskih hiš.

Poleg Srečka Ocvirka, župana Občine Sevnica, so dosežke v preteklih letih in pričakovanja v aktualnem proračunskem letu predstavili župan Občine Brežice Ivan Molan, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Krško mag. Miran Stanko in župan Občine Radeče Tomaž Režun.

Župani so izpostavili dobro medsebojno sodelovanje in povezanost posavske regije, ki omogoča tudi izvedbo skupnih projektov, ki pripomorejo k razvoju vseh področij Posavja.

 

 

Tradicionalno januarsko srečanje duhovnikov


V tem tednu so se, po vsakoletni tradiciji, z županom Srečkom Ocvirkom srečali duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju sevniške občine.

Letošnje srečanje je potekalo v Loki pri Zidanem Mostu, kjer je upravitelj župnij Loka pri Zidanem Mostu, Marija Širje in Razbor pod Lisco župnik Janez Furman gostom razkazal cerkev sv. Helene in slikovito opisal njeno zgodovino, izpostavil pa je tudi nekaj zgodb iz življenj dveh dušnih pastirjev, ki sta s svojim delovanjem pomembno vplivala na razvoj Loke in okoliških krajev, Primoža Trubarja in Dragotina Ferdinanda Ripšla.

V nadaljevanju srečanja je navzoče goste, med njimi sta bila tudi škofijski upravitelj škofije Celje Rok Metličar in sevniški podžupan Janez Kukec, pozdravil predsednik Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu Aleksander File, ki je izpostavil dobro sodelovanje med župnijama in krajevno skupnostjo.  Zbrane je nagovoril tudi gostitelj, župan Srečko Ocvirk. Poudaril je pomen usklajenosti, pozitivnega delovanja in uspešnega medsebojnega sodelovanja lokalne skupnosti in župnij. Izpostavil je tudi delo z mladimi in druženje s starejšimi in šibkejšimi, kar prepoznava kot pomemben del delovanja duhovnikov v skupnosti ter se dotaknil tudi teme opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ki se skladno z zakonodajo prenaša na enega upravitelja, Javno podjetje Komunala Sevnica. Mitja Udovč, direktor sevniške komunale, je prav tako pozdravil navzoče in izpostavil pomen dobrih odnosov in dobrega sodelovanja med lokalno skupnostjo, župnijami in javnim podjetjem na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti. Škofijski upravitelj škofije Celje Rok Metličar, ki se je srečanja z županom udeležil prvič, je pohvalil povezanost in sodelovanje lokalne skupnosti in župnij, ki delujejo na območju sevniške občine.

 

 

Javni poziv zbiranja predlogov za podelitev priznanj na področju športa


Športna zveza Sevnica je objavila javni poziv zbiranja predlogov za podelitev priznanj na področju športa v občini Sevnica za leto 2019.

Predloge za priznanja zbirajo v naslednjih kategorijah: športnik leta, športnica leta, športna ekipa leta, perspektivni športnik ali športnica, športna osebnost, prireditev ali projekt leta ter predloge za jubilejno priznanje za večletno delovanje športnega društva.

Predloge z obrazložitvijo, iz katere je razviden dosežek, morajo predlagatelji oddati v pisni obliki na poštni naslov Športne zveza Sevnica (Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica) ali na e-naslov martinsek.sara@gmail.com, najkasneje do petka, 7. februarja 2020, do 12. ure.

Javni poziv je v celoti objavljen na spletni strani Občine Sevnica.

 

Javni poziv za imenovanje predstavnika pacientov v svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica

 

Občina Sevnica je skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica objavila javni poziv za imenovanje predstavnika pacientov v Svet javnega lekarniškega zavoda Lekarna Sevnica.

Za predstavnika pacientov je lahko imenovana polnoletna oseba, ki ima stalno prebivališče prijavljeno na območju, kjer zavod izvaja javno službo. Na podlagi prijave na javni poziv predstavnika pacientov imenuje Občinski svet Občine Sevnica. Mandat članov sveta zavoda traja 5 let.

Javni poziv je v celoti objavljen na spletni strani Občine Sevnica.

 

Občinska uprava Občine Sevnica