Tedenske novice 24.4.2020

 

Finančne vzpodbude za kmetijstvo, gospodarstvo in društva


V začetku leta je Občina Sevnica objavila več razpisov, z namenom spodbujanja razvoja gospodarstva, kmetijstva, turizma, športa, ljubiteljske kulture ter socialnega in zdravstvenega varstva v skupni višini 376 tisoč evrov.

Od tega je 75 tisoč evrov namenila razvoju gospodarstva, 77 tisoč evrov razvoju kmetijstva in nekaj več kot 13 tisoč evrov razvoju turizma. Za sofinanciranje programov v okviru Letnega programa športa je Občina Sevnica razporedila 123 tisoč evrov sredstev, sofinanciranju mladinskih programov je namenila 15 tisoč evrov, sofinanciranju programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti pa 48 tisoč evrov. Rok za prijavo na javne razpise s področja gospodarstva je odprt do 20. maja 2020, ostali razpisi pa so zaključeni.

Na razpis za sofinanciranje programov in področij izvajanja letnega programa športa v občini Sevnica v letu 2020 je prispelo 33 vlog, nobena izmed njih pa ni bila zavržena ali zavrnjena. Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica za leto 2020 je prispelo 36 vlog, odobrenih je bilo 33 vlog. Na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2020 v je prispelo 37 vlog, odobrenih je bilo 32 vlog. Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v občini Sevnica v letu 2020 je prispelo 17 vlog, nobena izmed vlog pa ni bila zavržena oziroma zavrnjena.

Na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Sevnica za leto 2020 je prispelo 89 vlog, 87 vlog je bilo odobrenih.

Na javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2020 je prispelo 18 prijav za 27 prireditev. Od prijavljenih 27 prireditev je bilo 20 prireditev ocenjenih kot turistična prireditev za širši krog obiskovalcev in so bile ocenjene po vseh merilih, šest prireditev je bilo ocenjenih v sklopu varovanja etnološke dediščine in so bile ocenjene le po merilih, ki veljajo za tovrstne prireditve,  ena prireditev pa je bila ocenjena v sklopu urejanja turistične infrastrukture in sledenje strategiji razvoja turizma (kot čistilne akcije) in je bila ocenjena le po merilih, ki veljajo za tovrstne prireditve. Posamezni organizator prireditve bo sredstva prejel v primeru izvedbe.

Aktivnosti, ki zaradi aktualnih razmer v spomladanskem času ne morejo biti realizirane, bodo lahko izvedene kasneje, vendar v okviru rokov, ki jih opredeljuje posamezno razpisno obdobje. Prijavitelji so bili o rezultatih prijav po posameznih področjih obveščeni.

 

Nova oprema za gasilce PGD Sevnica


Gasilske enote širšega pomena (GEŠP), kamor se uvrščajo tudi gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica (PGD Sevnica), imajo v času razglašene epidemije zavezo in nalogo, ki je bila podeljena s strani sistema zaščite in reševanja, da razkužujejo objekte javnega pomena in njihovo okolico.

Gasilci PGD Sevnica z veliko mero odgovornosti in strokovne zavzetosti opravljajo te nove naloge. Ker pa so za ustrezno opravljanje nalog imeli omejeno opremo, je Občina Sevnica v sodelovanju z Gasilsko zvezo Sevnica pridobila dodatne sredstva – tako razkužila kot tudi tehniko, s čimer bodo gasilci še bolj učinkoviti pri opravljanju svojih nalog.

 

Foto: PGD Sevnica


Sistem za razprševanje razkužila. Foto: PGD Sevnica

 

Dan zemlje in samooskrba


Ob dnevu zemlje, 22. aprila, so v občini Sevnica vsako leto potekali dogodki, katerih namen je spodbujati in krepiti odgovoren in primeren odnos do narave in do planeta, na katerem živimo. Kljub temu, da zaradi aktualnih razmer priprava teh priložnostnih dogodkov trenutno ni mogoča, pa je sporočilnost dneva, posvečenega planetu, letos še posebej pomembna.

Prav v teh kriznih razmerah smo spoznali, kako pomembna je skrb za naravo. Naravno okolje nam v času, ki od nas zahteva prilagoditev aktivnosti, nudi potreben prostor za sprostitev in rekreacijo.

Hkrati v tem času tudi vse bolj prepoznavamo pomen samooskrbe. V duhu tega je v začetku tedna potekala zasaditev jablan starih sort na javnih površinah v Naselju heroja Maroka v Sevnici. Jablane bodo čez nekaj let že razveseljevale okoliške prebivalce s svojim pridelkom.

 

 

Jablane starih sort. Foto: Bojan Kostevc

 

Občinska uprava Občine Sevnica