Tedenske novice 27.3.2020

 

Epidemije ne moremo preprečiti, lahko pa jo z odgovornim ravnanjem omejimo


Po uradnih podatkih Zdravstvenega doma Sevnica sta v občini Sevnica zabeleženi dve okužbi s COVID-19. Občanke in občani zelo zgledno upoštevajo vse ukrepe, ki jih je za zajezitev širjenja okužb določila Vlada Republike Slovenije. V Zdravstvenem domu Sevnica sta vzpostavljeni dve ambulanti COVID-19, za odrasle od 15. leta starosti naprej in za otroke. Tako v zdravstvenem domu kot tudi v drugih javnih zavodih so sprejeti najstrožji ukrepi za preprečevanje širjenja okužb. Štab Civilne zaščite občine Sevnica se dnevno seznanja z vsemi izvedenimi aktivnostmi.

Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Sevnica Mitja Udovč in direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič so pripravili izjave, s katerimi so nagovorili občanke in občane. Župan je med drugim izpostavil, da epidemije ne moremo preprečiti, lahko pa jo omejimo. Poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Sevnica je izpostavil, da se štab dnevno seznanja z vsemi izvedenimi aktivnostmi s ciljem zagotoviti čim bolj urejeno življenje in delo v času izrednih razmer epidemije. Direktorica Zdravstvenega doma Sevnica je podrobno opredelila način in sistem delovanja zdravstvenega doma v aktualnih razmerah ter podala nekaj praktičnih napotkov kako dostopati do različnih zdravstvenih storitev.

 

Dostop do lokalnih proizvodov mogoč po naročilu


Kmečka tržnica v Sevnici skladno z ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 ostaja zaprta, prav tako je zaprta ribarnica. Kljub temu pa oskrba prebivalstva z lokalnimi proizvodi ni zaustavljena.

Občanke in občani lahko koristijo mlekomat in jajcemat v Sevnici v neposredni bližini tržnice. Ponudniki vsebino avtomatov redno polnijo, pri tem pa strogo upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Občina Sevnica je pripravila tudi seznam ponudnikov lokalno pridelane hrane, ki je objavljen na spletni strani občine, s kontaktnimi podatki ponudnikov. Občanke in občani se lahko z izbranim ponudnikom poljubno dogovorijo za način nakupa in dostave, pri tem pa morajo slediti vsem varnostnim ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19. Pri oddaji in plačilu živil je tako potrebno uporabljati zaščitno opremo in razkužila, način prevzema pa dogovoriti tako, da med kupcem in ponudnikom ne pride do neposrednega stika oziroma, da je stik opravljen na priporočeni razdalji.

Občina Sevnica želi s tovrstno aktivnostjo aktivno prispevati k omilitvi posledic razglašene epidemije koronavirusa na lokalno kmetijstvo in potrošnikom zagotoviti dobavo z lokalno hrano.

Seznam lokalnih ponudnikov dobrin: https://www.obcina-sevnica.si/koronavirus/seznam-lokalnih-ponudnikov-dobrin

 

Mlekomat in jajcemat sta v neposredni bližini tržnice v Sevnici


Začasna zaustavitev izvajanja vseh javnih razpisov in pozivov


Občina Sevnica je 24. marca objavila Sklep o začasni zaustavitvi izvajanja vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v občini Sevnica v letu 2020.

Tako je začasno zadržano izvajanje aktivnosti vseh javnih razpisov in javnih pozivov o dodeljevanju proračunskih sredstev v občini Sevnica v letu 2020. To vključuje tudi javne razpise in pozive, katerih rok za prijavo še ni zaključen. Roki za prijavo bodo podaljšani, Občina Sevnica bo nove roke sporočila naknadno.


Občinska uprava Občine Sevnica