Tedenske novice 31.1.2020

 

13. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica


V konferenčni dvorani sevniškega gradu je bila v sredo, 29. januarja 2020, opravljena 13. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica. Osrednja točka dnevnega reda je bil predlog Strateškega načrta Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) za obdobje 2020–2024.

Predlog Strateškega načrta zavoda KŠTM Sevnica je članom sveta predstavila direktorica zavoda Mojca Pernovšek. Izpostavila je vidnejše projekte in aktivnosti preteklega obdobja, nato pa predstavila strategijo razvoja za posamezno področje, torej za kulturo, šport, turizem in za mladinske dejavnosti. Kot je poudarila, je na vseh štirih področjih prepoznan potencial za dodaten razvoj, za izvajanje obstoječih, predrugačenih in tudi novih projektov in programov ter za povezovanje z različnimi organizacijami v regiji in širše. Občinski svet je podal pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu KŠTM Sevnica.

Člani sveta so na seji soglasno sprejeli še Sklep o lokacijski preveritvi za spremembo prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora KL51.tm., s čimer so investitorju v Krmelju omogočili ustrezno spremembo namembnosti objekta, ki je v lasti investitorja in katerega bo primerno obnovil in uporabil za izvajanje svoje dejavnosti.

Člani sveta so podali tudi pozitivno mnenje o kandidatki Katji Krnc, profesorici glasbe, za ravnateljico Glasbene šole Sevnica, ter se seznanili s poročilom o izdanih Listinah Občine Sevnica v letu 2019.

 

Javno zbiranje ponudb za oddajo Tončkovega doma na Lisci


Odprto je javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Tončkov dom na Lisci. Rok za oddajo ponudb je 24. februar 2020.

Občina Sevnica je v začetku tedna objavila poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo objekta Tončkov dom na Lisci s pripadajočim zemljiščem.

Pogoji, ki jih mora ponudnik gostinskih storitev izpolnjevati, so med drugim poslovanje najmanj 5 dni v tednu in obvezno ob petkih, sobotah in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in programov, skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni turizem ter da najemnik v ponudbi ohrani Jurkov praženjak, ki je produkt Občine Sevnica v projektu Trajnostni razvoj Lisce za zdravo Posavje. Višina najemnine je enaka, kot jo je plačeval prejšnji najemnik.

Izbiro ponudnika bo opravila imenovana komisija, pri izbiri pa bo upoštevala naslednja merila: odpiralni čas, obseg in kakovost ponudbe, lokalnost ponudbe, primernost ponudbe glede na vrsto objekta in reference. Ponudnik bo izbran na osnovi najvišjega seštevka vseh meril po vsakem kriteriju.

Vsebina razpisa je objavljena na spletni strani Občine Sevnica. Rok za oddajo ponudb je 24. februar 2020.

 

Gostinska ponudba tudi v času obnove Tončkovega doma


V času obnove kuhinje in ureditve tematskega prostora v Tončkovem domu na Lisci,  bo za gostinsko ponudbo skrbela Kuhna na kolesih - gostinstvo Jože Grajžl, ki bo odprta ob petkih, sobotah in nedeljah. Tovornjak s hrano in pijačo bo na Lisco pripeljal že jutri, 1. februarja 2020, odprt pa bo cel dan.

Za obiskovalce Lisce bodo v času obnove Tončkovega doma odprte sanitarije v kletnih prostorih.

Kuhna na kolesih pri sevniški ribarnici

 

Včeraj podelili certifikate kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica


V četrtek, 30. januarja, je v konferenčni dvorani Komunale Sevnica potekala slavnostna podelitev certifikatov kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica.

Certifikate kakovosti je izbranim ponudnikom podelil župan Srečko Ocvirk, skupaj s dr. Tanjo Lešnik Štuhec, ki kot soavtorica Strategije za razvoj turizma v občini Sevnica aktivno sodeluje tudi pri izvajanju ukrepov za doseganje ciljev, ki so opredeljeni v strategiji.

Župan je v svojem nagovoru zbranim izpostavil pomen podpore lokalne skupnosti domačim ponudnikom, ki se soočajo z različnimi trženjskimi in gospodarskimi izzivi, predvsem na področju grajenja zavedanja domačih kupcev, da so lokalni, domači proizvodi, kljub nekoliko višjim cenam, boljša izbira od cenenih, manj kakovostnih proizvodov, ki izvirajo iz več tisoč kilometrov oddaljenih krajev. Izrazil je tudi željo tudi po dolgoročnem uspešnem sodelovanju med Občino Sevnica, zavodom KŠTM in ponudniki, ki lahko le s sodelovanjem oblikujejo privlačno ponudbo za obiskovalce, ki se bodo tako vedno znova radi vračali v naše kraje.

Dr. Tanja Lešnik Štuhec je izpostavila pomen povezovanja med lokalnimi ponudniki in oblikovanju kolektivnih blagovnih znamk, ki povezujejo samostojne blagovne znamke ponudnikov v enotno zgodbo, ki je ključna za oblikovanje celovite turistične ponudbe posameznega kraja oziroma destinacije. S povezovanjem lahko lokalni ponudniki obiskovalcu ponudijo celostno izkušnjo kraja, torej nastanitev, gastronomijo in doživetja, ki se med seboj povezujejo v zaokroženo zgodbo.

Ocenjevanje izdelkov za pridobivanje certifikata kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica je v organizaciji KŠTM Sevnica ter v sodelovanju z Občino Sevnica potekalo v dveh sklopih. V novembru lanskega leta je strokovna komisija ocenila rokodelske izdelke in živilske pridelke, v prvih dneh letošnjega leta pa še hrano in pijačo postreženo na gostinski način pri gostinskih ponudnikih.

Rokodelske izdelke so ocenjevali priznani etnolog in predsednik ocenjevalne komisije dr. Janez Bogataj, industrijska oblikovalka Snežana Mandič Lešnik in dr. Tanja Lešnik Štuhec. Na ocenjevanje so svoje izdelke prijavili trije ponudniki. Od 13 ocenjenih izdelkov je certifikat kakovosti prejelo 5 izdelkov.

Živilske izdelke so ocenjevali predsednica komisije strokovnjakinja za gastronomijo Marlena Skvarča, Franci Jezeršek iz Gostinstva Jezeršek in dr. Tanja Lešnik Štuhec. Certifikat kakovosti je prejelo 48 od 56 prijavljenih izdelkov.

Hrano in pijačo postreženo na gostinski način so ocenjevali predsednik ocenjevalne komisije dr. Janez Bogataj, Franc Jezeršek in dr. Tanja Lešnik Štuhec. Obiskali so 7 gostinskih ponudnikov in ocenili 22 jedi in pijač postreženih na gostinski način. Certifikat kakovosti je prejelo 19 jedi oziroma pijač.

Podelitev certifikatov kakovosti je zgolj prvi izmed korakov uspešne gradnje kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Občina Sevnica kot lastnik kolektivne blagovne znamke in zavod KŠTM kot koordinator si bosta prizadevala za nadaljevanje uspešnega povezovanja ponudnikov v celovito ponudbo, ki bo navdušila domače in tuje obiskovalce krajev sevniške občine.

 

Prejemniki certifikatov kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica

Občinska uprava Občine Sevnica