Tedenske novice 6.11.2020

 

November – praznični mesec občine Sevnica

 

Občinski praznik je v vsej svoji širini tradicija. Tradicija srečevanja, druženja in spomina na dogodke, na katere smo ponosni. Številne prireditve so povezovanje vsako leto še bolj okrepile. Trenutno stanje pa nas kot državo, kot lokalno skupnost in kot vsakega posameznika na prvem mestu postavlja pred zelo odgovorno nalogo varovanja lastnega zdravja in zdravja drugih.

Naša želja temu navkljub je, da ostanemo čim bolj povezani, četudi na varni razdalji. Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran in družabna omrežja, preko katerih vsakodnevno obveščamo o vsebinah, novostih in vseh pomembnih informacijah. Več vsebin in dogodkov smo preoblikovali v spletno različico, s čimer bomo skušali vsaj delno nadomestiti odsotnost srečevanja.

Za nami je prvi teden občinskega praznika in s tem tudi že nekaj dogodkov, ki so bili prilagojeni novim razmeram. Vsakoletni uvod v praznovanje občinskega praznika je novinarska konferenca, ki zajema podroben vpogled v celoletno delo Občine Sevnica na vseh področjih. Letošnja novinarska konferenca je potekala v sredo v sevniški kulturni dvorani in preko spletne povezave. Leto v času od praznika do praznika mineva pod močnim vtisom preizkušenj koronakrize. Kljub temu delo lokalne skupnosti ni zastalo, zvrstile so se številne posodobitve, ki jih je po posameznih področjih dela predstavil župan Srečko Ocvirk.

Vse ključne pridobitve in izzive zadnjega leta bo v sliki in besedi zajel dokumentarni film »Ob prazniku občine Sevnica 2020«, ki bo premierno predstavljen nocoj bo ob 18. uri na Facebook strani Občine Sevnica. Stran je javno dostopna, zato preko spletnih brskalnikov omogoča ogled vsem, tudi brez prijave v sistem Facebook. Film bo od sobote naprej trajno dostopen na YouTube kanalu Občine Sevnica, predvajan pa bo tudi preko televizijskih postaj. Vabljeni k ogledu.

V tem tednu sta potekala spletna ogleda razstav, in sicer območne razstave Črkarija z ilustracijo in razstava del Pop Art, ki sta na ogled na Facebook strani JSKD Sevnica. Na Facebook strani Gradu Sevnica so pripravili spletni Radogost večer z Rudijem Stoparjem in gostjo Nino Gole.

Vsako leto 6. novembra svoj praznik obeležuje Krajevna skupnost Zabukovje. Dogodkov, s katerimi bi počastili krajevni praznik, letos ni bilo možno pripraviti, bo pa na spletni strani Občine Sevnica in na naši Facebook strani danes objavljeno voščilo predsednice Ane Ivanić.

V letošnjem letu mineva 75. let od vrnitve iz izgnanstva. Spletno poslanico, ki bo objavljena na občinski spletni in Facebook strani, so pripravili predstavniki koordinacijskega odbora Društva izgnancev Slovenije – Sevnica. Objavljena bo jutri ob 10. uri, ko bi sicer, ob drugačnih razmerah, potekala tradicionalna prireditev v Kulturni dvorani Sevnica.

V nadaljevanju meseca se bo zvrstilo še veliko vsebin, ki jih bomo posredovali preko spleta. Na dan občinskega praznika, 12. novembra, bodo predvajane osrednje vsebine v počastitev praznika: položitev vencev k spomeniku padlim žrtvam NOB in k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici, spletni nagovor župana Srečka Ocvirka in glasbeno voščilo Godbe Sevnica ob občinskem prazniku.

 

Na novinarski konferenci predstavljene pridobitve minulega leta

 

Četudi leto mineva pod močnim vtisom soočanja s posledicami covid-krize, delo ni zastalo. Uspešno izvedeni projekti so lahko razlog, da občinski praznik razmeram navkljub ostaja priložnost za zadovoljstvo ob novih pridobitvah in posodobitvah, ki višajo kakovost življenja v lokalni skupnosti.

Na področju infrastrukturnega razvoja se je zvrstilo več ureditev cest, med njimi v Boštanju proti dolini Grahovice, v Lončarjevem Dolu in na relaciji Drožanje–Metni Vrh, pa tudi celovita sanacija odseka na Prvomajski cesti v Sevnici z ureditvijo kanalizacije.

Urejenih je bilo veliko manjših, za kakovost in varnost prometa zelo pomembnih sanacij po naravnih nesrečah, med njimi sanacije ceste Gradec–Čanjska gora, prepusta v Stržišču, brežine ob javni poti Rovišče–Breška gora, plazovitega območja na javni poti Okič in brežine pod gradom v Sevnici, pred zaključkom je ureditev ceste v sklopu sanacije plazu na Ledini. V naslednjih dneh bosta zaključeni še stabilizacija ob cesti skozi Apnenik in sanacija brežine ob lokalni cesti Blanca–Poklek.

Posodobitve vodovodnih sistemov so bile v krajih Legoje in Rovine ter v Sevnici pod svetim Rokom, obširnejša sanacija kanalizacijskega sistema pa v Dolenjem Boštanju. S strani kohezijskih sredstev je za prihodnja leta načrtovano financiranje dveh velikih projektov, ki so v pripravi, in sicer hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov s celovito povezavo sistemov na obeh bregovih Save in izgradnja kanalizacijskega sistema v Sevnici.

Ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje in delovanje je usmerjeno v vse družbene skupine, enaka mera pozornosti pa je namenjena tudi prostorskim potrebam za razvoj gospodarstva. V teku je javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 3, javna obravnava bo prihodnjo sredo in bo izvedena preko spletne povezave. V pripravi v različnih postopkovnih fazah je še 15 prostorskih aktov, ki odgovarjajo na raznolike potrebe bodisi za stanovanjsko bodisi poslovno gradnjo.

Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske in šolske vzgoje, objekte posodablja in ureja. Prostorske potrebe pa se precej spreminjajo, predvsem na področju predšolske vzgoje, kjer se beleži stalni trend višanja vključenosti v vrtce. Na podlagi projekcij števila otrok in prostorskih potreb Občina Sevnica načrtuje prostorska povečanja in posodobitve na podlagi potreb območja celotne občine.

Največji aktualni projekt je dozidava Vrtca Ciciban Sevnica, ki bo zaključena v prvi polovici leta 2021. Sistematično se izvajajo investicijska vzdrževanja na šolah in v vrtcih, tudi vzdrževanja zunanjih športnih površin. V sklopu projekta izgradnje sevniškega stadiona bo občina po prejemu zaključene projektne dokumentacije za dokončno stabilizacijo brežine nadaljevala s postopki realizaciji projekta.

Prenovljeni Bazen Sevnica je bila na področja družbenih dejavnosti ena večjih investicij minulega leta. Med ureditvami javnih objektov naštejmo še ureditev prostorov nekdanjega arhiva v Spodnjem gradu v starem mestnem jedru Sevnice, več ureditev poslovilnih in drugih večnamenskih objektov po občini ter ureditve Tončkovega doma na Lisci. Pomembna regijska pridobitev je Posavska potujoča knjižnica.

Prizadevanja se vseskozi usmerjajo v sodelovanje pri višanju kakovosti zdravstvenih in socialnih storitev. Proračunska stalnica so podpore gospodarstvi in kmetijstvu, turizmu in društvom s področij športa, kulture, mladinskih dejavnosti ter zdravstvenega varstva in sociale.

Občina Sevnica se odziva in stremi k stalnemu vzpostavljanju komunikacije z mladimi, s ciljem dobrega sodelovanja in iskanja rešitev za reševanje mladinskih problematik. Občina je ravno v teh dneh prejela obvestilo o pridobitvi certifikata Mladim prijazna občina. Priznanje se pridružuje letos prejetemu nazivu Prostovoljstvu prijazno mesto 2020.

Leto od praznika do praznika je v poslovnem smislu uspešno in je rezultat odgovornega, preudarnega proračunskega načrtovanja. Sodelovanje občine, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnosti je dobro, utečeno in vselej usmerjeno k iskanju pozitivnih rešitev. Največja želja ob občinskem prazniku pa vsekakor je, da skupaj še naprej solidarno in enotno delujemo v smeri varovanja zdravja in da uspešno presežemo zahtevno preizkušnjo pandemije.

 

Redna srečanja razširjenega Štaba civilne zaščite Občine Sevnica

 

Z namenom podrobnega spremljanja aktualnega stanja v zvezi s širjenjem okužb s covid-19 v sevniški občini se na rednih tedenskih sestankih srečuje razširjeni štab Civilne zaščite občine Sevnica. Štab povezuje in koordinira delo različnih služb zaščite in reševanja, pri čemer je ključno usklajeno delovanje in stalen pretok informacij.

Kot je na seji, ki je potekala v torek, uvodoma povedal župan Srečko Ocvirk, se stanje v občini Sevnica vsaj glede na statistične podatke nekoliko umirja, vendar pa je nujno vse ukrepe za preprečevanje širjenja virusa še naprej izvajati z enako mero odgovornosti, saj je napoved za prihodnji čas zelo nepredvidljiva.

Temu je pritrdil zdravnik Jurij Pesjak, član štaba. Vsako sproščanje ukrepov je namreč izhodišče za novi val okužb, zato je dobra pripravljenost za primer morebitne zaostritve stanja zelo pomembna. Izrazil je zaskrbljenost nad deležem prebivalstva, ki še vedno ne upošteva strokovnih navodil: »Preventiva in odgovorno obnašanje sta edina načina, ki zaustavljata širjenje virusa. Odgovoren odnos in spoštovanje ukrepov vsakega posameznika je nujno tudi, če so trendi boljši. Manj kot je okužb v okolju, manjša je verjetnost širjenja med ranljive skupine prebivalstva.« Izpostavil je izredna prizadevanja zaposlenih v Trubarjevem domu upokojencev, kjer pa je situacija še vedno zelo resna.

Vladimira Tomšič, direktorica Zdravstvenega doma Sevnica, ki ima v teh kriznih časih ključno vlogo in opravlja izjemno odgovorno nalogo zdravstvenega varstva, je prav tako izpostavila ključni pomen preventive in odgovornosti vsakega posameznika. Pred kratkim so pričeli uporabljati nove prostore akutne covid-19 ambulante, ki omogočajo kakovostno obravnavo v notranjih prostorih, boljše pogoje za delo pa omogočajo tudi strokovnemu osebju Zdravstvenega doma Sevnica. Občane pozivajo, da odgovorno izpolnjujejo obrazec za epidemiološki nadzor ob vstopu v zdravstveni dom, saj so se že pojavljali primeri, ko je bilo zaradi podaje neverodostojnih podatkov ogroženo tako zdravje zdravstvenega osebja kot pacientov.

Ker je situacija za prihodnji čas nepredvidljiva, je zelo pomembna dobra pripravljenost tudi za primere zaostritve situacije. S tem namenom je štab Civilne zaščite skupaj z zdravstveno službo pripravil in zbral vso ključno logistično opremo, ki bi bila potrebna za morebitno vzpostavitev namestitve lokacije za covid-19 bolnike za potrebe zdravstva v občini Sevnica. Borut Simončič, strokovni sodelavec Občine Sevnica za področje zaščite in reševanja, in poveljnik Gasilske zveze Sevnica Gašper Janežič sta predstavila posamične ukrepe tehnične priprave.

Posamezna področja dela so predstavili tudi poveljnik Civilne zaščite občine Sevnica Mitja Udovč, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Sevnica Mojca Pinterič Krajnc, Drago Kovač s Policijske Postaje Sevnica in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek.

 

Občinska uprava Občine Sevnica