Tedenske novice 12.7.2019

 

Na Sevnični urejen še en most

Dolina Sevnične, potoka, ki je levi pritok Save v njenem spodnjem delu, je znana tudi po številnih mostovih. Njihovo vzdrževanje je zaradi izredno hudourniške narave potoka zelo zahtevna. Od velikih poplav leta 2005, ki so prizadele velik del Posavja, je bilo uspešno saniranih oziroma prenovljenih večino mostov, ki povezujejo oba bregova tega potoka.

Gradnja novega mostu Vrtačnik v Orešju nad Sevnico in urejanje struge potoka na območju mostu sta projekta, ki pomembno prispevata k varnejšemu poteku prometa na tem območju. Marca letos so bila zaključena gradbena dela na mostu, pred kratkim pa je bila zaključena tudi druga faza gradbenih posegov, to je vodarska ureditev struge potoka na lokaciji mostu - razširitev struge, gradnja pragov in oblaganje brežin. Dodatno utrjeno je bilo tudi vozišče ter delno razširjen dovoz na most. Nova betonska konstrukcija mostu in dodatno utrjene brežine bodo nedvomno uspešno kljubovali hudourniškemu potoku.

Dodatna pridobitev pri sevniški tržnici

K dobremu počutju prebivalcev in obiskovalcev kraja pomembno prispevajo najrazličnejši elementi, ki dajejo zgled prijaznosti in urejenosti okolja. Med drugim so to tudi javno dostopne in urejene sanitarije. Zato je bila ureditev novih, modernih javnih sanitarij ob tržnici smiselno nadaljevanje urejanja prostora na tem območju novega dela mesta Sevnica. Sanitarije so na voljo za uporabo brezplačno vsak dan od 6. do 21. ure. Območje sevniške tržnice z obstoječimi elementi in novimi pridobitvami tako vedno bolj dobiva podobo modernega urbanega središča za druženje, katerega namen je tudi promocija lokalnih izdelkov domačih pridelovalcev in predelovalcev gastronomskih dobrot.

Na Lisci bo zadišalo po sveže pokošeni travi

Tradicionalna košnja na Lisici bo to soboto potekala že osmič zapored. Dogodek, ki prikazuje ročno košnjo trave in spravilo sena ter obiskovalcem omogoča, da se v fizično precej zahtevnem poletnem kmečkem opravilu tudi preizkusijo, bo dodatno popestril tudi bogat spremljevalni program, med drugim tržnica regionalne obrti, živil in pridelave domačih izdelkov. Kosci bodo s košnjo pričeli ob 15.30 uri.

Dogodek poteka v soorganizaciji Gostinstva Krašovec, KŠTD Razbor, Občine Sevnica, KŠTM Sevnica, Društva kmetic Sevnica, Turističnega društva Boštanj ob Savi, Planinskega društva Lisca Sevnica, Športno kulturnega društva Mini kraljestvo in Centra šolskih in obšolskih dejavnosti.

»Telška žetev«- srečanje ljudskih pevcev in godcev na Telčah

»Telška žetev« je simbolno ime za tradicionalno srečanje pevcev in godcev, ki se bodo že 16. leto zapored srečali na Telčah. Dogodek, ki ga organizira Kulturno-športno društvo Telče skupaj z Ljudskimi pevkami s Telč, je posvečen ohranjanju melodij ljudske glasbe. Pred šestnajstimi leti je bila »Telška žetev« organizirana prvič, ob praznovanju 750. obletnice prve zabeležene omembe vasi Telče.

Dogodek bo potekal to nedeljo pri Gasilskem domu na Telčah, s pričetkom ob 17. uri. Letos se bo predstavilo pet pevskih skupin, dogodek pa bo kot gostja popestrila Pišečka Mica.

 

Občinska uprava Občine Sevnica