Tedenske novice 13.9.2019

 

Pestro dogajanje v tednu mobilnosti

V septembru evropska mesta vsako leto organizirajo teden mobilnosti, v okviru katerega lokalne skupnosti evropskih držav na različne načine promovirajo uporabo trajnostnih oblik prevoza in ozaveščajo o vplivih izbire potovalnega načina na okolje. Letošnji, 18. Evropski teden mobilnosti poteka pod sloganom »Gremo peš!«. Hojo kot učinkovito sredstvo za premagovanje krajših razdalj namesto vožnje z avtomobilom bodo promovirali dogodki, ki se bodo zvrstili od ponedeljka, 16. septembra, do nedelje, 22. septembra.

Društvo Šola zdravja – skupina Sevnica bo vsako jutro ob 7.30 od ponedeljka do petka organiziralo jutranjo vadbo na prostem – vaje 1000 gibov na več lokacijah. Zdravstveni dom Sevnica in Center za krepitev zdravja bosta v več krajih po sevniški občini vsako jutro organizirala delavnico pravilne hoje Hodimo za zdravje. Organizirana sta tudi dva pohoda ter kolesarski dogodek »S kolesom ob Savi od Radeč do Brežic«. Občina Sevnica v sodelovanju s Knjižnico Sevnica pa naslednji četrtek prireja Javni forum o koristnih učinkih hoje na zdravje.

Otroci sevniških vrtcev bodo v naslednjem tednu v sklopu dogodkov tedna mobilnosti v spremstvu vzgojiteljev in redarjev izvedli jubilejno, 10. akcijo »Smeško-Kisko«, s katero bodo ocenjevali ustreznost uporabe parkirnih mest na javnih parkiriščih v občini Sevnica. S »Smeškom« bodo nagradili voznike, ki parkirajo pravilno in zgledno ter tako omogočajo nemoten prehod pešcev. S »Kiskom« pa bodo prijazno opozorili tiste voznike, ki z nepravilnim parkiranjem ovirajo prehod pešcev in s tem ogrožajo njihovo varnost.

Koledar dogodkov, novice in druge informacije v zvezi s tednom mobilnosti Občina Sevnica objavlja tudi na portalu Sevnica, gibaj se!, ki je dostopen na povezavi http://gibaj.sevnica.si. Na portalu lahko posamezniki ali skupine oziroma ekipe beležijo svoje aktivnosti hoje, teka in kolesarjenja in spremljajo, koliko so s svojo izbiro trajnostne oblike potovanja prispevali k zmanjšanju izpusta CO2.

 

Nacionalni mesec skupnega branja

Občina Sevnica se je pridružila Nacionalnemu mesecu skupnega branja, ki poteka od 8. septembra do 13. oktobra.

Mednarodni dan pismenosti, ki ga obeležujemo vsako leto 8. septembra je tako že drugo leto hkrati tudi uradni začetek Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB). Pobudniki in organizatorji na državni ravni so Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, ki so se že v lanskem letu povezali v nacionalno mrežo za bralno kulturo in bralno pismenost. Cilj pobude je dvigniti raven bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu. Projekt promovira tudi mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji ter pomen trdne založniške in knjigotrške mreže.

Knjižnica Sevnica bo v okviru NMSB med drugim 23. septembra ob 18. uri v prostorih knjižnice organizirala predstavitev nastajanja slikanice za otroke Zgodba o lisici s pogovorom z avtorico ilustracij, Sevničanko Ireno Ameršek.

 

Rastimo skupaj 2019: regijski dogodek v posavski regiji

Na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino Mladinski svet Slovenije izvaja projekt Rastimo skupaj, ki se v letošnjem letu izvaja že petič. Cilj projekta je razvoj mladinskih lokalnih politik v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami.

V sklopu projekta bo na sevniškem gradu v sodelovanju z Občino Sevnica, zavodom KŠTM Sevnica, Mladinskim svetom občine Sevnica in mladimi iz sevniške občine potekal dogodek za posavsko regijo. Dogodek je usmerjen v informiranje mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z mladimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni oz. e-participaciji mladih. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks vključevanja mladih v procese odločanja, portal mlad.si ter prispevek z naslovom: Se slišimo? Komuniciranje občine z mladimi in mladih z občino. Na regijskem dogodku bo potekala še delavnica na temo informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja. Predlogi za spremembe v regiji in občinah, ki bodo nastali na delavnici, bodo predstavljeni odločevalcem na okrogli mizi, na kateri bo sodeloval tudi župan Srečko Ocvirk.

 

Proslava na Okroglicah

Na Okroglicah bo pri spomeniku padlim partizanskim kurirjem to nedeljo, 15. septembra, ob 10. uri tradicionalna spominska slovesnost. Slavnostni govornik bo župan občine Sevnica in član Državnega sveta Republike Slovenije Srečko Ocvirk. Kulturni program bodo sooblikovali Godba Blanški vinogradniki, vokalna skupina Lira in učenci Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, podružnica Loka.

 


Občinska uprava Občine Sevnica