Tedenske novice 15.2.2019

Povabilo k sodelovanju v anketi ob pripravi konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice

Občina Sevnica je v letu 2018 pričela s pripravo konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice. Cilj načrta je zagotoviti celovitost prenove območja mestnega jedra, z upoštevanjem pomena, razvojnih možnosti in zahtev varstva območja kot celote, pa tudi njegovih posameznih delov.

Urejanje območja starega mestnega jedra je bilo v preteklosti že predmet različnih dokumentov, ki so obravnavali razvoj območja bodisi kot celoto ali njegove posamezne dele. V letu 2014 je bil izdelan osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev dela mestnega jedra, ki je previdel novo ureditev na območju Slomškovega doma in občinskega parka v njegovem zaledju. Zaradi potrebe po urejanju tega območja je potrebno izdelati konservatorski načrt, ki bo opredelil možne načine prilagajanja kulturne dediščine potrebam sedanjosti. Cilj je preveriti smiselnost lokacij za umeščanje morebitnih novih objektov ter opredeliti njihove vsebine in morebitne vplive.

V proces priprave načrta se vključuje tudi zainteresirana javnost, zato je cilj z anketo preveriti stališča in želje javnosti. Anketa je v elektronski obliki objavljena na spletni strani Občine Sevnica, v fizični obliki pa je dostopna tudi na sedežih več javnih institucij – na občini, v zdravstvenem domu, v knjižnici, v glasbeni šoli  in v Kavarni Špica.

Anketo je možno izpolniti do 15. marca 2019, in sicer na sedežu Občine Sevnica oziroma na mestih dostopnosti ankete. Predstavitev rezultatov ankete in osnutka konservatorskega načrta z možnostjo vključitve javnosti bo na okrogli mizi, ki bo v drugi polovici meseca marca. Vljudno vabljeni k sodelovanju.

Skupna novinarska konferenca posavskih županov

Posavski župan se bodo danes po vsakoletni tradiciji srečali z novinarji in predstavniki medijskih hiš. Poleg Srečka Ocvirka, župana Občine Sevnica, bodo dosežke v preteklem letu in načrte za delo v prihodnje predstavili tudi župan Občine Brežice Ivan Molan, župan Občine Radeče Tomaž Režun, župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič in župan Občine Krško mag. Miran Stanko.

Ob tej priložnosti bodo župani podpisali Sporazum o delovanju in financiranju brezplačne svetovalne pisarne v okviru projekta Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – VARUJVODO. Posavske občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica so pristopile k omenjenemu projektu in bile uspešne na razpisu za črpanje evropskih sredstev. Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem.

Osrednja slovesnost v počastitev praznika kulture s podelitvijo priznanj

V soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica in Zveze kulturnih društev Sevnica je na predvečer slovenskega kulturnega praznika potekala osrednja občinska slovesnost s podelitvijo Prešernovih plaket in priznanj Zveze kulturnih društev Sevnica. Prejemnik priznanja je postal Branko Klenovšek, bronasto Prešernovo plaketo sta prejela Bojan Dremelj in Matic Nejc Kreča, srebrno pa Moška vokalna skupina Fantje z Razborja in Ljudske pevke Solzice. Prejemnik letošnje zlate Prešernove plakete je Gledališka skupina Kulturnega društva Studenec.

Priznanja je izročil in se vsem prejemnikom za izjemen prispevek pri razvoju kulture v imenu Zveze kulturnih društev Sevnica zahvalil predsednik Jože Novak. Pozdravne besede je zbranemu občinstvu namenil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Slavnosti govornik je bil Tine Bec, vsestranski glasbeni ustvarjalec – komponist, aranžer, zborovodja, pevec in pianist – o možnostih in priložnostih skozi oči mladega kulturnega ustvarjalca.

Prireditev sta z glasbo obogatila flavtistka Lara Šalamon in trobentar Jeromej Kostajnšek, prejemnika štipendije Občine Sevnica za nadarjene študente s področja kulture. Sceno pa pod simboliko kulture kot okna v svet pripravila grafična oblikovalka Nevenka Flajs.

Občinska uprava Občine Sevnica