Tedenske novice 15.3.2019

Sestal se je Svet krajevnih skupnosti

V prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica se je včeraj sestal Svet krajevnih skupnosti. Svet z namenom obravnave skupnih tem in vsebin sestavlja 11 predsednikov vseh krajevnih skupnosti sevniške občine, izmed katerih je bila za predsednico v tem mandatu imenovana Stanka Žičkar. Med točkami dnevnega reda so prisotni z vodstvom občinske uprave obravnavali vsebine enotnega upravnega in finančnega poslovanja krajevnih skupnosti, kar ureja pravilnik o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti.

Občinska uprava z nudenjem strokovne podpore krajevnim skupnostim zagotavlja kakovostno delo z vidika upravnega in finančnega poslovanja, kamor med drugim sodijo naloge s področij izvrševanja finančnih načrtov, javnega naročanja, administracije, upravljanja s premičnim in nepremičnim premoženjem in druge. Predsedniki krajevnih skupnosti so poleg navedenih obravnavali tudi načrtovane spremembe odloka o kategorizaciji občinskih cest ter vsebine s področij reševanja odpadnih voda, vodooskrbe, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter gospodarjenja z nepremičninami.

Demenci prijazna točka tudi v Sevnici

V sevniški enoti Centra za socialno delo Posavje so v tem tednu odprli novo v mreži Demenci prijaznih točk. Mreža, ki se po državi širi od leta 2017 in šteje 80 centrov, ima tri cilje: usposobiti uslužbence za prepoznavanje znakov demence, ozaveščanje najširše družbe o njej ter usposobiti zaposlene na točkah, da bodo znali osebe z znaki demence in njihove svojce usmeriti po nadaljnjo pomoč.

Pobudo za odpiranje centrov je podala humanitarna organizacija Spominčica, ki si s svojim delovanjem prizadeva za kakovostno življenje oseb z demenco in njihovih svojcev, saj se ti pri dolgoletni oskrbi soočajo z nemalo stiskami, težavami ter obremenitvami. Točke so namenjene osebam z demenco, zlasti tistim v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni in aktivni, njihovim svojcem, pa tudi drugim. Na Demenci prijazni točki lahko osebe z demenco dobijo pomoč in informacije, saj se pogosto izgubijo, ne najdejo poti domov ali ne prepoznajo okolice, v kateri se znajdejo.

Zbrane sta na odprtju poleg predstavnice združenja Spominčica nagovorila tudi župan Srečko Ocvirk in Danica Božič iz sevniške enote Centra za socialno delo Posavje.

Občinski otroški parlament na sevniškem gradu

Sevniški grad je danes dopoldan gostil 29. zasedanje občinskega šolskega parlamenta občin Sevnica in Radeče. Udeležilo se ga je 29 mladih parlamentarcev in parlamentark ter mentorji in ravnatelji vseh osnovnih šol sevniške in radeške občine: OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Blanca, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Sava Kladnika Sevnica, OŠ Tržišče in Osnovne šole Marjana Nemca Radeče.

Vsebinska razprava je potekala v treh skupinah, in sicer tokrat na teme prve pomoči, ročnih spretnosti ter vaj koncentracije in obvladovanja stresa. V zaključnem delu izbrani predstavnici, ki se bosta udeležili nacionalnega otroškega parlamenta, sta Ema Kmetič iz Osnovne šole Marjana Nemca Radeče in Tajda Šinkovec Mesar iz Osnovne šole Boštanj.

Pozdravne besede so udeležencem namenili tudi predsednik Zveze prijateljev mladine Krško Vinko Hostar ter župana Srečko Ocvirk in Tomaž Režun.

Srečanje otroških gledaliških skupin

Sevniška območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je danes pripravila Območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Sevnica. Na odru krmeljske kulturne dvorane so se zvrstile predstave, ki so jih pripravili: Dramska skupina Knapec Osnovne šole Krmelj, Naše malo gledališče Osnovne šole Tržišče, Gledališka skupina Studenček Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, podružnice Studenec, in Gledališka skupina Zabavljači Osnovne šole Blanca. Nastope je strokovno spremljala Tjaša Črnigoj.

Skupščina Gasilske zveze Sevnica

Na občnem zboru se bodo nocoj ob 18. uri v Krmelju zbrali številni člani Gasilske zveze Sevnica, povezani iz 15 gasilskih društev sevniške občine. Gasilska zveza Sevnica je strokovni usmerjevalec gasilcev in gasilskih društev sevniške občine in ima poleg izobraževalne tudi pomembno povezovalno vlogo. Predstavlja najmočnejši element civilne zaščite, ki svojega strokovnega znanja in usposobljenosti ne nudi le pri varstvu pred požari, temveč tudi pri drugih oblikah nesreč, kot so prometne nesreče in primeri poplav. Zbrane bo nagovoril in se jim za odgovorno, srčno opravljanje gasilskega poslanstva zahvalil tudi župan Srečko Ocvirk.

Občinska uprava Občine Sevnica