Tedenske novice 19.4.2019


Zasaditev sevniške voščenke ob prihajajočem dnevu Zemlje

Ob prihajajočem dnevu Zemlje, 22. aprilu, z dogodki in dejanji krepimo zavedanje o enkratnosti življenja na tem planetu in krepimo odgovornost za ohranjanje narave. Turistična zveza občine Sevnica je v letih od 2005 do 2015 po središčih krajevnih skupnosti vsako leto zasadila občinsko lipo. V letu 2016 je bila v Loki pri Zidanem Mostu prvič zasajena sevniška voščenka, sledili sta zasaditvi te avtohtone vrste jablane v Boštanju in Krmelju.

Ob zaključku čistilnih akcij, ki so potekale po celotnem območju občine, je zasaditev sevniške voščenke danes pri Osnovni šoli Blanca. Spremljevalni kulturni program so izvedli učenci šole, navzoče pa so pozdravili predsednica sevniške turistične zveze Annemarie Culetto, ravnatelj mag. Vincenc Frece in župan Srečko Ocvirk.

 

Park ob Savi krasi lipov drevored

Sevniški park ob Savi lepša novo zasajeni lipov drevored, ki je plod sistematičnega dela v sklopu urejanja javnih površin. Zasaditev je pomembna z več vidikov, med drugimi tudi z vidika prizadevanj, da se domača krajina bogati in zasaja z avtohtonimi medovitimi rastlinami. K slednjemu s svojimi aktivnostmi stremi tudi Čebelarska zveza Slovenije. Sprehod po sevniškem parku tako ni samo lep in vizualno prijeten, temveč tudi v prijaznem sožitju z naravo.

 

Priprava konservatorskega načrta – povabilo na delavnico

V teku je priprava konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice. Delavnica, namenjena sodelovanju in vključevanju javnosti na temo revitalizacije starega mestnega jedra v sklopu izdelave konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice bo v torek, 7. maja 2019, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

 


Občinska uprava Občine Sevnica