Tedenske novice 21.6.2019

 

Urejanje živih mej in obsek vejevja ob javnih površinah in cestah

V poletnih mesecih je rast najrazličnejših rastlin in grmovnic, ki krasijo obrobja parcel občank in občanov, zelo intenzivna. Z rednimi košnjami, obrezovanjem in prirezovanjem rastlin lahko vsak poskrbi za urejeno podobo svojega vrta, travnika, sadovnjaka, gozda ali žive meje in s tem pomembno prispeva k lepši splošni podobi kraja.

Kadar zasebna parcela meji na javno površino, to je pločnik, cesto ali drugo prometno površino, je zelo pomembno, da se vzdrževanju rastlin nameni še posebno pozornost. Previsoke in preveč razraščene žive meje, neobrezana drevesa in neurejene gozdne površine, ki zakrivajo prometno signalizacijo ali kako drugače ovirajo cestni promet oziroma gibanje peščev in kolesarjev, predstavljajo varnostno tveganje za cestni promet.

V juniju in juliju Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica v sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest izvaja košnje trave in vejevja. Pri izvajanju del zaposleni opažajo, da lastniki zemljišč, ki mejijo na lokalne ceste, predvsem na območju, kjer prevladujejo gozdne površine, vejevja ne odstranjujejo redno. Vejevje, ki močno posega čez rob meje resno ogroža varnost uporabnikov cestišča. Znatno nevarnost predstavljajo tudi poškodovana in nagnjena drevesa, ki se nagibajo nad cestišče. Le te je nujno potrebno odstraniti najkasneje to pričetka zime. Enako težavo predstavlja sadno drevje, ki se razrašča čez meje parcel in bi moralo biti obrezano že v spomladanskem času.

Prav zaradi zagotavljanja varnosti v cestnem prometu lastnike parcel, ki mejijo na javne površine, k urejanju zavezuje tudi Odlok o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Ur. list RS št. 29/13). Lastniki zemljišč so obvezani odstraniti vse veje grmičevja in dreves, ki posegajo v varovalni pas cestišča, to je najmanj 1 meter od roba ceste.

Preglednost cest, pločnikov in kolesarskih stez je ključna za varnost vseh udeležencev v prometu in tudi poglavitna skrb pri urejanju javnih zelenih površin. Obveza in odgovornost vsakega lastnika zasebnega zemljišča, ki meji na javno je, da enako mero pozornosti posveča tudi lastnim zelenim površinam.

V primeru neupoštevanja predpisov, ki urejajo to področje, so predvideni prekrškovni postopki. V izogib temu prosimo vse lastnike mejnih javnih površin, da pristopite k vzdrževanju svojih zemljišč in s tem pripomorete k lepši urejenosti kraja, kakor tudi poskrbite za večjo varnost udeležencev v prometu.

 

Pomen brezplačnih prevozov za starejše

Minuli ponedeljek so predstavniki Zavoda Sopotniki v Mladinskem centru Sevnica na dogodku Izzivi in priložnosti starejših predstavili pomen storitve brezplačnih prevozov za starejše – prevoze iz ruralnih območij v urbane. V sevniški občini se prevozi za starejše izvajajo v sodelovanju z Občino Sevnica in Zavodom KŠTM Sevnica.

Največji izziv, s katerim se srečujejo starejši v občini Sevnica, je nedvomno razgiban teren. Starejšim občanom, ki živijo na območjih, ki so bolj oddaljena od mestnih središč, je prihod do zdravnika, lekarne in trgovin precej otežen. Zaradi zdravstvenih težav ali drugih razlogov težje koristijo javni prevoz, zaradi redkih prihodov v bolj poseljene dele občine pa se pogosto počutijo osamljene in izolirane. Zavod Sopotniki s svojo mrežo prostovoljcev tem občanom in občankam nudijo brezplačne prevoze v urbana središča, hkrati pa so tudi družabniki, poslušalci in spremljevalci starejših. Tako jim omogočajo, da postanejo bolj samostojni, aktivni in neodvisni od sorodnikov ali prijateljev.

Na dogodku je devet aktivnih prostovoljcev iz sevniške občine predstavilo svoje izkušnje. Uporabniki prevozov pa so povedali, zakaj jim ta brezplačna storitev toliko pomeni. Zbrane so pozdravili tudi župan Srečko Ocvirk, direktorica zavoda KŠTM Mojca Pernovšek in direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik.

Vir: Sopotniki Sevnica

Pogled v modro – promocija varnega potapljanja

V Sevnici že tretje leto zapored poteka dogodek Pogled v modro, ki je namenjen promociji varnega potapljanja.

Tako so se v bazenu, postavljenem pri Športnem domu Sevnica, pod strokovnim vodstvom izkušenih potapljačev iz Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica in članov zagrebške specializirane reševalne enote za reševanje iz vode v nujnih situacijah - Nemo-Adria Rescue Team v potapljanju preizkusili šolarji sevniških občin in gasilska mladina.

Pogled v modro ob podpori Občine Sevnica organizira PGD Sevnica, dogodek pa bo trajal danes, 21.6. do 17. ure.

 

Praznovanja ob dnevu državnosti

Na Gradu Sevnica se nocoj ob 19. uri pričenja posavsko praznovanje dneva državnosti s slavnostnim koncertom Godbe Sevnica, v soorganizaciji Občine Sevnica in KŠTM Sevnica. Slavnostni govornik bo Alojz Kovšca, predsednik državnega sveta Republike Slovenije, navzoče pa bo pozdravil tudi župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Koncertni program osrednjih glasbenih izvajalcev, Godbe Sevnica, bo dopolnil Oktet Jurij Dalmatin.

Pred koncertom bo ob 15. uri na Lisci pri Tončkovem domu v organizaciji sevniškega območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo potekala obeležitev 28. obletnice obstoja ustanovitve centra za sprejem in varovanje pripadnikov, ki so iz jugoslovanske armade na poziv predsedstva Republike Slovenije prestopili v teritorialno obrambo. Kulturni program bo izvedla Glasbena šola Sevnica.

Kulturno umetniško društvo Poklek pa vabi na praznovanje dneva državnosti v ponedeljek, 24. junija, na Tomaževem hribu v Pokleku. Kulturnemu programu, ki se prične ob 20. uri, bo sledila Sveta maša.

 

»Pot prijateljstva« od Vukovarja do Ljubljane

V počastitev dneva državnosti Republike Slovenije in Republike Hrvaške Hrvatsko društvo Ljubljana letos organizira že 17. kolesarsko Pot prijateljstva.

Karavana kolesarjev, ki prekolesari skoraj 500 kilometrov v treh dneh, se bo jutri, 22. junija, ustavila tudi v središču Sevnice na prostoru sevniške tržnice. Sprejel jih bo župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

 

Grad Sevnica vabi na dan odprtih vrat

V okviru festivala Sevniško grajsko poletje,  je tudi letos organiziran Dan odprtih vrat na Gradu Sevnica, ki bo potekal to nedeljo, 23. junija.

Program se pričenja ob 9. uri z vodenim ogledom po tematski poti Gozd je kultura. Ob 10.uri sledi animiran ogled gradu za otroke. Pričakali jih bodo baron Moscon, grajska gospoda in lutke. V programu bodo animacije z lutkami, grajske igre z lokostrelstvom in iskanje grajskega zaklada. Ob 9. do 18. ure bo v atriju gradu grajska tržnica starin in unikatnih izdelkov. Ob 12.30, 14.30 in 16.30 pa se pričenjajo vodeni ogledi gradu za odrasle, v sklopu katerih bodo predstavljeni vsi programi in vsebine gradu, vključno z Lutrovsko kletjo ter urejeno okolico gradu z grajskim parkom in vilo.

Ob 12. uri bo v stolpu dvorane Alberta Felicijana: Odprtje razstave »Vsak dar ima svoj čar?«. Na razstavi bodo predstavljena prejeta "neposrečena" darila, ki so jih posamezniki ob različnih priložnostih prejeli v dar, ne da bi jih želeli.

Vse programske vsebine dneva odprtih vrat imajo prost vstop.

 

Pohod po poti Antona Umeka - Okiškega

Kulturno umetniško društvo Anton Umek – Okiški Boštanj vabi na tradicionalni pohod po poti Antona Umeka – Okiškega. Zbor pohodnikov bo ob 9. uri pred Domom gasilcev in vaščanov na Okiču. Pot bodo pohodniki nadaljevali skozi gozd Sele na Topolovec in skozi Dobje nazaj na Okič. Ob 11. uri bo postanek in nastop citrark v cerkvi na Topolovci. Ob 13. uri bo pri rojstni hiši Antona Umeka – Okiškega kulturni program s pogostitvijo. Dolžina pohoda je 6,4 km.


Občinska uprava Občine Sevnica