Tedenske novice 22.11.2019

 

11. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Občinski svet se je na 11. redni seji seznanil s predlogom proračuna za leto 2020. Svetniki so k oblikovanemu predlogu podali svoje pripombe in pobude. Občinski svet bo dopolnjen predlog proračuna obravnaval na decembrski seji.

Občinski svet je sprejel predlog Odloka o četrtih spremembah in dopolnitvah OPN. Predlog za spremembe je bil podan zaradi pobud dveh mladih družin iz Grahovice pri Boštanju in Zabukovja, ki izvajata poslovno dejavnost in hkrati rešujeta svoj stanovanjski problem. Občinski svet je sprejel tudi predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe Kmetija Jazbec.

Občinski svet je javnemu podjetju Infra podal soglasje k novelaciji programa ureditev oziroma izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture za Hidroelektrarno Arto – Blanca. Po prejetem soglasju na državni ravni bo podjetje lahko nadaljevalo z urejanjem manjkajočih infrastrukturnih ureditev na tem območju.

 

Odprtje igrišča na Dolnjem Brezovem

V petek, 15. novembra, so na Dolnjem Brezovem slovesno odprli športno igrišče.

Športno igrišče je del sistematičnega urejanja večnamenskih prostorov ob reki Savi v sklopu ureditev ob izgradnji hidroelektrarne Arto-Blanca. Zagrajeno športno igrišče z urejenimi parkirnimi prostori in mobilnim zabojnikom za shranjevanje pripomočkov za rekreacijo in sanitarijami je rezultat uspešnega sodelovanja podjetja Infra, Občine Sevnica in Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo.

Zbrane krajanke in krajane so na odprtju pozdravili predsednik sveta Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo Franc Slemenšek, župan Srečko Ocvirk, namestnica direktorja podjetja Infra mag. Ana Vurnek in direktorica podjetja Inplet Helena Zidarič Kožar.

Športno igrišče na Dolnjem Brezovem je javni prostor, ki je namenjen športnim aktivnostim in druženju. Kot javna površina je na voljo za uporabo vsem, ki to želijo in hkrati odgovorno in spoštljivo ravnajo s skupno lastnino. Športna igrišča so v krajevnih skupnostih stičišče več generacij. Pomembno je, da se skupine, ki želijo igrišče uporabljati, uspešno dogovarjajo za enakomeren razpored časa športnega udejstvovanja med seboj in s tem dokažejo športnost tudi pri skrbi za skupno lastnino, ki je v veselje vsem krajankam in krajanom.

 

Krajani Rovišča veseli novega prostora za druženje

V sklopu praznovanj ob občinskem prazniku so krajanke in krajani Rovišča pri Studencu skupaj z gosti otvorili Dom krajanov Rovišče. V novem domu krajanov ima svoj prostor za delovanje Društvo za razvoj podeželja in turizma Rovišče (DRPT Rovišče). V društvo je vključenih nekaj manj kot 40 aktivnih članov, ki s svojim delovanjem veliko prispevajo k popestritvi dogajanj v kraju.

Predsednik DRPT Rovišče Franci Žibert je še pred odprtjem novega doma krajanov podelil zahvalne listine zaslužnim za prispevek pri gradnji in za podporo pri delovanju društva. Listine so prejeli Mladi Roviščani, Jože Ratajc, župnik Anton Bobič, Krajevna skupnost Studenec, Občina Sevnica in prva predsednica DRPT Rovišče dr. Jelka Pleško Gorenc.

Ob odprtju sta župan Srečko Ocvirk in predsednik sveta Krajevne skupnosti Studenec Janoš Janc predsedniku DRPT Rovišče predala hišni red doma krajanov in s tem simbolno tako društvu DRPT kot drugim krajanov dom predala v uporabo.

 

Obnova strehe Tončkovega doma na Lisci

V teh dneh poteka obnova strehe na Tončkovem domu na Lisci. Obnova je del celostnih ureditev Tončkovega doma in okolice, ki jih Občina Sevnica izvaja po prevzemu lastništva.

Trenutne ugodne vremenske razmere omogočajo hiter napredek izvedbenih del.

 

Podelitev priznanj Moja dežela – lepa in gostoljubna

Podelitev priznanj Moja dežela – lepa in gostoljubna je namenjena prepoznavanju vloženega truda in prizadevanja pri urejanju domačega okolja in gostoljubnosti. Dolgoletni projekt Turistične zveze Slovenije, v okviru katerega vsako leto poteka podelitev priznanj na državni, regijski in občinski ravni, je namenjen prav promociji urejenega in gostoljubnega domačega okolja, ki je temelj za uspešen razvoj turizma v posamezni lokalni skupnosti.

Podelitev priznanj na državni ravni je potekala v sklopu Dnevov Slovenskega turizma v Ljubljani, Turistična zveza občine Sevnica pa je v torek na sevniškem gradu podelila posebna občinska in regijska priznanja.

Zbrane je pozdravil sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je v svojem nagovoru pohvalil trud Turistične zveze občine Sevnica in izpostavil, da k razvoju turizma v lokalnem okolju poleg turističnih pripomorejo tudi druge lokalne organizacije in društva ter vsi drugi posamezniki in skupine, ki prispevajo k popestritvi dogajanj v sevniški občini.

Občinska komisija je posebno občinsko priznanje namenila Milošu Majcnu s Kmetije Majcen iz Šentjanža za urejenost, gostoljubnost in splošni doprinos k turizmu in Branku Knezu za dolgoletno aktivno sodelovanje pri dogajanju na Logu in skrbi za lokalno okolje. Regijska komisija je priznanja podelila posavskim krajem v več kategorijah. V kategoriji srednje mesto je prvo mesto zasedlo Krško, v kategoriji manjše mesto je prvo mesto zasedla Sevnica, v kategoriji turistični kraj pa Kostanjevica na Krki.

 

Napovednik prireditev ob občinskem prazniku

 

Datum dogodka

Ura in kraj

Prireditev

Organizator

sobota, 23. novembra

ob 17.30 v Dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica

TEDx Sevnica

TEDx Sevnica

sobota, 23. novembra

ob 19. uri v Kulturnem domu v Loki pri Zidanem Mostu

Koncert Big Banda Zagorje in ogled razstave fotografij Bojana Dremlja

Kulturno društvo Loka

nedelja, 24. novembra

ob 13. uri na  pri gasilskem domu na Telčah

Pohod po Telških stezicah

Kulturno športno društvo Telče

ponedeljek, 25. novembra

od 9. do 12. ure v prostorih Društva upokojencev Sevnica, Cankarjeva ulica 10

Dan odprtih vrat Društva upokojencev Sevnica

Društvo upokojencev Sevnica

torek, 26. novembra

ob 17. uri v Dvorani Alberta Felicijana na Gradu Sevnica

Predstavitev dokumentarnega filma Štefana Celca Za Prekmurje gre! in knjige avtorja Uroša Lipuščka Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919 z gosti: Urošem Lipuščkom, Milanom Kučanom in Marjanom Šifterjem

Občina Sevnica, Knjižnica Sevnica

torek, 26. novembra

ob 18. uri v cerkvi Povišanja svetega križa v Boštanju

Koncert Luke Debevca Mayerja

Župnija Boštanj

od srede, 27. novembra, do petka, 29. novembra

od 8. do 14. ure v enoti Varstveno delovnega centra v Sevnici, Cankarjeva 1

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica

Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota Sevnica

sreda, 27. novembra

ob 11. uri v enoti Varstveno delovnega centra v Sevnici, Cankarjeva 1

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: Zapojmo in zaigrajmo skupaj

Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota Sevnica

četrtek, 28. novembra

ob 11. uri v enoti Varstveno delovnega centra v Sevnici

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: Zapojmo in zaigrajmo skupaj

Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota Sevnica

petek, 29. novembra

ob 11. uri v enoti Varstveno delovnega centra v Sevnici

Dnevi odprtih vrat v Enoti VDC Sevnica: Zapojmo in zaigrajmo skupaj

Varstveno delovni center Krško-Leskovec, enota Sevnica

petek, 29. novembra

ob 18. uri v Kulturni dvorani Sevnica

Gledališka predstava Izpoved mazohista v izvedbi Žaba gledališča Prosvetnega društva Vrhovo

Rotary klub Sevnica

sobota, 30. novembra

ob 8. uri v Športnem domu Sevnica

18. tradicionalni turnir IPPON Sevnica v ju-jitsu za pokal Društva borilnih veščin Ippon Sevnica

Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica

 

 

SObčinska uprava Občine Sevnica