Tedenske novice 22.2.2019

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtce

Občina Sevnica je skupaj z vrtcem Ciciban Sevnica, enoto vrtca Krmelj, enoto vrtca Milana Majcna Šentjanž in enoto vrtca Blanca objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju občine Sevnica za šolsko leto 2019/2020.

Vrtci bodo izvajali dnevne programe od 6 do 9 ur, in sicer za otroke prvega starostnega obdobja v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let in za otroke drugega starostnega obdobja od 3. leta do vstopa v šolo. V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program, v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti oziroma najmanj 11 mesecev do vstopa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav.

Enotni obrazec »Vloga za vpis otroka v vrtec v občini Sevnica«, ki je dostopen v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole, občine, je možno osebno oddati ali poslati po pošti v želeni vrtec do 15. marca 2019. Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev in prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2019/2020; vključitev od 1. 9. 2019 dalje. Izpolnjeno vlogo oddajo tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev izpolnjevali šele med šolskim letom.

Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, izpolnjevanja pogojev za vpis in kapacitet posameznih vrtcev bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto. O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2019/2020 bodo starši oziroma zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni. Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2018/2019 niso bili sprejeti v vrtec ali pa so starši vključitev zavrnili, morajo vlogo vložiti ponovno.

V Sevnici nocoj podelitev športnih priznanj

Nocoj bo v Sevnici potekala prireditev Športnik leta 2018. Podeljena bodo priznanja za najboljšega športnika in športnico leta, za najbolj perspektivnega športnika in športnico, športno ekipo leta in športno prireditev leta 2018. Športna zveza Sevnica bo podelila tudi dve jubilejni priznanji društvom. Prireditev s športno obarvanim spremljevalnim programom bo v Kulturni dvorani Sevnica s pričetkom ob 18. uri. Osrednji gost bo športni komentator dr. Andrej Stare.

Občinska uprava Občine Sevnica