Tedenske novice 22.3.2019

OŠ Milana Majcna Šentjanž z novo kuhinjo in jedilnico

V Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž se je v zadnjih letih zvrstilo več naložb, pomembnih za celoten kraj. Najnovejša pridobitev šole je izgradnja in oprema nove kuhinje z jedilnico, ki sta omogočili sodoben način priprave in postrežbe hrane.

Investicija je zajemala dograditev nove kuhinje pri šoli z dozidavo in rekonstrukcijo centralnega dela objekta. Vrednost celotne investicije, ki je zajemala gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela ter dobavo in vgradnjo tehnološke opreme kuhinje, je znašala okrog 530 tisoč evrov.

Izvedbi energetske sanacije šole v letu 2015 je sledila izgradnja nove telovadnice v letu 2016, nove kotlovnice v letu 2017 ter sedaj še dograditev nove kuhinje in jedilnice. Z navedenimi investicijami se je povečala odjemna moč šole, zato je bil izveden nov nizkonapetostni dovod do odjemnega mesta šole.

Prenovljene prostore nove kuhinje in jedilnice bodo s priložnostnim programom namenu predali danes ob 18. uri s programom v telovadnici šole. Slovesni prireditvi bo sledil ogled novih prostorov kuhinje in jedilnice.

Letno srečanje socialno-varnostnega sosveta občine Sevnica

V prostorih Občine Sevnica se je na pobudo župana Srečka Ocvirka v torek sestal socialno-varnostni sosvet predstavnikov institucij, ki na območju občine izvajajo javne naloge in zadolžitve s področij lokalne samouprave, sociale, zdravstva, javnega reda in varnosti, izobraževanja, zaposlovanja, družbenih dejavnosti in drugih.

Vsebina pogovora na srečanju sosveta je bila namenjena izmenjavi informacij med institucijami glede splošne varnosti v občini Sevnica, kar je vsem v pomoč pri vzdrževanju socialno-varnostnega stanja v občini in pri nadaljnjem preventivnem delu.

Priprava konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice: povabilo na delavnico

V teku je priprava konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice. Po zaključeni izvedbi ankete med prebivalci in uporabniki starega mestnega jedra Sevnice, ki je bila odprta od 15. februarja do 15. marca, in analizi rezultatov opravljene ankete, sledi izvedba delavnice.

Delavnica, namenjena sodelovanju in vključevanju javnosti na temo revitalizacije starega mestnega jedra v sklopu izdelave konservatorskega načrta za prenovo starega mestnega jedra Sevnice bo v torek, 9. aprila 2019, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica.

Povabilo na praznovanje svetovnega dneva lutk

Grajske lutkovno gledališče Sevnica jutri, 23. marca, na Gradu Sevnica pripravlja pester program v počastitev svetovnega dneva lutk. Letos bo ta program še posebej slovesen, saj gre za jubilejno deseto praznovanje.

Program pričenjajo ob 15:30 s slovesnim odprtjem, sledile bodo lutkovne predstave gostujočih gledališč. Otroke bo zabaval pantomimik, v programu bodo tudi lutkovne delavnice, animacije in razstave. Vstop na vse vsebine dogodka je prost.

Občinska uprava Občine Sevnica