Tedenske novice 26.7.2019

 

Parkiranje na parkirišču ob železniški postaji namenjeno vozačem

Parkirišče na območju Kvedrove ceste pri Železniški postaji Sevnica s prenovo dobiva novo podobo in tudi novo funkcionalnost.

Dela na območju parkirišča so v zaključni fazi. Na parkirišču je urejena nova voziščna konstrukcija, sledi še hortikulturna ureditev območja z zasaditvijo dreves in trave v travne plošče ter postavitev cestne razsvetljave. Na parkirišču bodo postavljene tudi elektro-napajalne postaje za osebne avtomobile na električni pogon.

Parkirišče bo po zaključenih delih urejeno skladno z načeli spodbujanja trajnostne mobilnosti, ki je usmerjena v spodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, peš hoje in kolesarjenja. Preurejeno parkirišče pri železniški postaji bo pridobilo status P+R (parkiraj in se odpelji). Tako bo parkiranje omogočeno zgolj tistim, ki se s svojim osebnim vozilom pripeljejo na območje železniške oziroma avtobusne postaje z namenom, da za nadaljnjo pot uporabijo javni prevoz.

 

Varnejše vključevanje na glavno cesto skozi Loko

Cestni priključek, ki povezuje državno cesto skozi Loko in naselje Radež, je zaradi stanovanjskega objekta zelo blizu križišča predstavljal varnostno tveganje pri vključevanju v promet na glavno cesto za voznike osebnih avtomobilov, hkrati pa bil je zaradi slabše preglednosti neprijazen tudi za pešce.

Občina Sevnica se je povezala z Direkcijo RS za infrastrukturo in Ministrstvom za kulturo ter pridobila vsa potrebna dovoljenja za poseg v varovalni pas državne ceste, ki vodi skozi Loko in odstranitev zapuščenega stanovanjskega objekta, ki je imel status kulturne dediščine. V tem tednu je bil postopek odstranitve objekta zaključen.

Z ureditvijo je ta cestni odsek postal bolj varen in bolj pregleden za vse udeležence v prometu, hkrati pa je na tem mestu pridobljen prostor za bodoče infrastrukturne ureditve.

 

Predaja klekljanih prtov za cerkev sv. Ane na Okiču

Sevniška klekljarska skupina Bucike vabi na svečano predajo in blagoslov klekljanih prtov, ki so jih izdelale mojstrice klekljanja in klekljarske skupine iz cele Slovenije za oltarje cerkve Sv. Ane na Okiču.

Dogodek bo potekal to nedeljo, s pričetkom ob 11. uri.

 


Občinska uprava Občine Sevnica