Tedenske novice 27.12.2019

 

Oddaja obrazca za prijavo škode po toči

Občina Sevnica obvešča vse občanke in občane, ki so v poletnih in jesenskih mesecih utrpeli škodo zaradi neurja in so v teh dneh po pošti prejeli obrazec 2.09 s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za prijavo škode po toči, da je potrebno navedeni obrazec s potrebnimi dokazili oddati Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica najkasneje do srede, 15.1.2020.

Neurje s točo je v juliju povzročilo škodo na kmetijskih kulturah (grozdje in koruza) na območjih Trnovca, Podvrha, Žigarskega vrha, Ledine in Zabukovja, v septembru pa na območjih krajev Marendol, Jeperjek, Telče, Telčice, Gorenje Radule, Dolenje Radule, Križe, Brezovo, Rovišče pri Studencu in Hudo Brezje.

 

Občinska uprava Občine Sevnica