Tedenske novice 28.6.2019

 

8. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Člani Občinskega sveta so se na 8. redni seji, 26. junija, seznanili z letnim poročilom Zdravstvenega doma Sevnica za leto 2018 in programom dela ter finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2019. Preteklo delo in načrte za prihodnost je predstavila direktorica Zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič. Med drugim je izpostavila Center za krepitev zdravja Sevnica, čigar ustanovitev je bil plod strokovnega dela zaposlenih v zdravstvenem domu in je danes zgled za druge podobne centre po državi.

Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Sevnica in Mojca Pernovšek, direktorica zavoda KŠTM Sevnica sta Občinskemu svetu predstavili predlog Strategije za mlade za obdobje od 2019 do 2024. Strategija je nastajala daljše obdobje, njeno vsebino pa so ustvarjali predvsem mladi iz občine Sevnica. Eden izmed poglavitnih ciljev Strategije za mlade je spodbujati družbeno participacijo mladih, to je večje vključevanje v družbeno aktivne skupine, kot so na primer različna športna in kulturna društva ter spodbujati nastajanje idej in njihovo izvajanje skozi najrazličnejše projekte. Sledila je razprava. Občinski svet je sprejel predlog Strategije in hkrati tudi operativni program za leto 2019 in 2020.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica je bil v drugi obravnavi sprejet. Po skrajšanem postopku je bil sprejet tudi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ta območje opremljanja OPPN za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod. Predstavnik podjetja Espri d.o.o., mag. Blaž Malenšek je Občinskemu svetu na kratko predstavil oceno stroška komunalnega opremljanja za parcele, ki še nimajo nobenih komunalnih priključkov.

Zaključuje se petletni mandat direktorice Javnega zavoda ta kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica Mojce Pernovšek. Na objavljen javni razpis so se prijavili trije kandidati, dva sta oddala popolni vlogi in priložila ustrezna kvalitetna programa za nadaljnji razvoj zavoda. Skladno s postopki o izboru direktorice oziroma direktorja najprej razpravljal svet zavoda KŠTM in nato Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAZ). Končno odločitev o izbiri in potrditev mandata je opravil Občinski svet. Za prihodnji petletni mandat direktorice zavoda KŠTM Sevnica je bila potrjena Mojca Pernovšek.

Občinski svet je sprejel še dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2019 ter Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za nekatera zemljišča. Z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja bo Občina Sevnica postopoma pridobila zemljišča, ki bodo uporabljena za različne namene, predvsem za širjenje cestišč in pločnike. Z ukinitvijo statusa javnega dobra in predlogom razpolaganja z nepremičnim premoženjem pa bo Občina Sevnica uskladila zemljiškoknjižno stanje nekaterih parcel z dejanskim. Gre za dele kmetijskih zemljišč ali dele funkcionalnih zemljišč objektov, ki ne služijo več namenu, zaradi katerega so pridobili status javnega dobra. Ta zemljišča bodo predmet menjave. Občina Sevnica bo tako pridobila tisti del parcel, ki v naravi predstavljajo cesto, lastniki pa parcele, ki jih dejansko uporabljajo.

Slovesnost ob dnevu državnosti tudi na Tomaževem hribu

Na predvečer praznika slovenske države, 24. junija, je na Tomaževem hribu na Pokleku potekala slovesnost ob Dnevu državnosti. Prireditev so pripravili člani Kulturno umetniškega društva Poklek, ki so v programu predstavili življenje in delo Valentina Vodnika.

Slavnostni govornik je bil župan Srečko Ocvirk, ki je v svojem nagovoru izpostavil pomembnost sloge in sodelovanja krajank in krajanov, saj prav sodelovanje daje kraju utrip in življenje.

Program so poleg KUD Poklek popestrili Godba blanški vinogradniki, Ljudske pevke z Blance, Jure Klenovšek, Leon in Klara Drstvenšek ter Marko in Anja Kozinc.

40 let doma upokojencev Sevnica

Mesec junij je mesec praznovanja za Dom upokojencev Sevnica, saj praznujejo 40. obletnico obstoja. Osrednja prireditev v počastitev jubileja je potekala danes bo 10. uri v Domu upokojencev Sevnica.

Zbrane so nagovorili direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca (DUO) Darja Cizelj, vodja Doma upokojencev Sevnica mag. Nina Mažgon, župan Srečko Ocvirk in sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS) Jaka Bizjak.

Po koncu uradnega dela slovesnosti je bila ponujena beseda tudi prisotnim na dogodku. Med drugimi so spregovorili direktor DUO Impoljca v letih 1972-1983 dr. Cveto Gradišar, direktorica DUO Impoljca v letih 1983-2008 Milka Cizelj in predsednica sveta doma Stanka Žičkar. Sledil je razrez torte in druženje ob pogostitvi.

V sklopu praznovanja je Dom upokojencev Sevnica od 26. do 28. junija organiziral tudi dneve odprtih vrat in ogled razstave izdelkov stanovalcev.

Prireditev ob 74. letnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva

V soboto. 29. junija bo v Kulturnem domu na Bučki prireditev ob 74. letnici vrnitve iz izgnanstva in begunstva s pričetkom ob 11. uri. Slavnostni govornik bo dr. Milan Brglez, poslanec Evropske unije.

Pred prireditvijo bo potekal spominski pohod ob nemško-italijanski okupacijski meji od Telč do Bučke, ki ga že 15 leto zapored organizira Društvo izgnancev Slovenije 1941 – 1945 skupaj s krajevno organizacijo Bučka. Prireditev sodi tudi sklop dogodkov ob občinskem prazniku Občine Škocjan.

Kulturno umetniško društvo Poklek pa vabi na praznovanje dneva državnosti v ponedeljek, 24. junija, na Tomaževem hribu v Pokleku. Kulturnemu programu, ki se prične ob 20. uri, bo sledila Sveta maša.

Družinski dan eksotičnih živali

V Športnem domu Sevnica bo v nedeljo od 9. do 18. ure potekal Družinski dan eksotičnih živali. Namen dogodka je ozaveščati o dobrobiti živali, približati eksotične živali ljudem in odpraviti morebitne predsodke do njih. Obiskovalci si bodo poleg razstave lahko ogledali še nastop čarodeja Tonija ob 14. uri, lahko se bodo slikali s kačo ali božali mlade dihurje. Dogodek poteka v soorganizaciji Študentskega kluba Sevnica in Društvom ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo.

Občinska uprava Občine Sevnica