Tedenske novice 31.5.2019

 

7. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Člani občinskega sveta so na 7. redni seji, ki je potekala v sredo, sprejeli sklep o višini subvencije za socialno-varstveno storitev Pomoč družini na domu, ki jo izvaja sevniška enota centra za socialno delo. Predstavljena je bila metodologija izračuna cene storitve s strani Danice Božič, pomočnice v. d. direktorice Centra za socialno delo Posavje, Enote Sevnica. Gre za eno od socialnovarstvenih storitev v obliki organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Občina Sevnica bo tudi v letošnjem letu subvencionirala storitev v višjem znesku, kot je zakonsko določeno. Sprejeta je bila nekoliko povišana ekonomska cene storitve zaradi povišanja stroškov dela. Pri tem bo cena za uporabnike ostala enaka kot prej, razliko pa bo kril občinski proračun.

Sledila je predstavitev Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica. Gre za kompleksnejšo uskladitev strokovnih služb s ciljem poenostavitve postopkov, ki pa ne pomeni vsebinskih posegov v delo. Ustanoviteljice, občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica morajo odlok obravnavati na ravni vsake od posameznih občin.

Soglasno je bil sprejet predlog Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2019. Rebalans je potreben zaradi manjših korekcij, ki so posledica sodelovanja na javnih razpisih ter dinamike načrtovanja pridobivanja in porabe javnih sredstev.

Članom sveta so strokovne službe občine predstavile predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, ki je bil vsebinsko nazadnje spremenjen v letu 2000. Zaradi sprememb zakonodaje oziroma novih pravnih podlag uskladitev občinskega odloka temelji na enotnih zakonskih določilih države. Predpisane spremembe se nanašajo predvsem na uskladitev postopkov pridobivanja podatkov in zaračunavanja nadomestila, plačevanje za vse objekte glede na dejansko rabo in uskladitev določenih oprostitev. Po opravljeni vsebinski razpravi so člani sveta podali dodatne predloge in pobude, ki jih bo občinska uprava proučila do naslednje seje, ko bo odlok obravnavan drugič.

Sprejet je bil še predlog manjših sprememb občinske meje med Občino Sevnica in Občino Laško na območju Lisce.

Slavnostna seja ob 140-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica

V Kulturni dvorani Sevnica se nocoj ob 17.uri pričenja slavnostna seja ob 140. obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica. Jutri, 1. junija, pa bo potekalo 35. srečanje gasilskih pevskih zborov in skupin ter gasilskih godb. Dogodek se bo odvijal od 17. do 20. ure v Športnem domu Sevnica.

Dobrodelni BBQ & BEER FEST

Rotaract klub Sevnica v sodelovanju s Študentskim klubom Sevnica organizira dobrodelni BBQ & BEER FEST, ki bo danes ob 18. uri na Platzu Sevnica. Družabni dogodek bo postregel s kulinaričnimi užitki in z dobro glasbo, imel pa bo dobrodelno noto, saj bo del izkupička od prodaje namenjen za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin.

Srečanje ljudskih pevcev Boštanj

V dvorani TVD Partizan Boštanj bo nocoj s pričetkom ob 20. uri potekalo 17. srečanje ljudskih pevcev, ki ga organizirajo Ljudski pevci Boštanj.

Grajski dan doživetij za otroke in družine

Jutri, 1. junija, na sevniškem gradu organizirajo dobrodelni dan doživetij za otroke in družine, ki bo obiskovalce pripeljal v pravo grajsko avanturo. Dogodek se prične ob 10. uri. Izkupiček prodaje vstopnic bo v celoti namenjen nakupu novih didaktičnih igral, ki bodo postavljena v okolici gradu.

Zaključni koncert 2. festivala Posavski saksofonček

Glasbena šola Sevnica jutri, 1. junija, ob 19. uri na sevniškem gradu organizira 2. srečanje saksofonistov vseh generacij iz Posavja. V okviru festivala bodo potekali koncerti in delavnice za saksofon. Na koncertu se bodo predstavili udeleženci delavnice za saksofon, ansambel saksofonov Glasbene šole Sevnica in Glasbene šole Krško pod vodstvom prof. Matjaža Škoberneta. Posebni gost na zaključnem koncertu bo slovenski mladinski orkester saksofonov SOS – junior. Vstopnine ni.


Občinska uprava Občine Sevnica