Tedenske novice 6.9.2019

 

Novo šolsko leto – novi izzivi, novi začetki in novi uspehi

V sevniški občini je sedem osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki delujejo na devetih lokacijah. V šolske klopi je letos prvič sedlo 154 učencev, kar je 14 manj kot lani. Skupaj je v sevniške osnovne šole v šolskem letu 2019/20 vpisanih 1.460 otrok, kar pa je več kot v lanskem letu, ko je pouk obiskovalo 1.446 učencev.

Programi predšolskega varstva v sevniški občini delujejo na osmih lokacijah. V šolskem letu 2019/2020 bo vrtce po trenutnih podatkih obiskovalo 730 otrok, to je 16 več kot v lanskem letu. Odstotek v vrtce vključenih otrok iz leta v leto konstantno narašča; če je bila pred desetletjem vključenost vseh predšolskih otrok v občini Sevnica v vrtce okrog 65-odstotna, ta odstotek danes znaša blizu 85 odstotkov. Prostorskim potrebam, ki so posledica iz leta v leto višje vključenosti otrok v vrtce, se je Občina Sevnica v zadnjih letih intenzivno prilagajala z investicijami in odpiranjem novih oddelkov, v sedmih letih se je število oddelkov povečalo iz 34 na 43.

Novo šolsko leto za učenke in učence sevniških osnovnih in srednje šole pomeni nov začetek, za otroke v predšolskem varstvu pa nove dogodivščine. Vsem pa novo šolsko leto predstavlja nove izzive, nova doživetja in tudi nove uspehe. Prav vsem želimo uspešno premagovanje ovir, uspešno učenje ter lepe trenutke v šolskih klopeh in izven njih.

 

Povabilo k sooblikovanju kulturnega programa v mesecu praznovanja občinskega praznika

Poziv je namenjen vsem društvom, zvezam društev ter podjetjem in organizacijam v občini Sevnica, katere vabimo, da s svojimi prireditvami in dogodki obogatite kulturno in družabno dogajanje med praznovanjem občinskega praznika v mesecu novembru. Osrednja slovesnost v počastitev občinskega praznika Občine Sevnica s podelitvijo občinskih priznanj bo v petek, 8. novembra 2018, ob 17. uri v Športnem domu Sevnica. Informacije o prireditvah in dogodkih, ki so širšega javnega pomena in jih boste organizirali novembra, bomo strnili v celovit program prireditev. Program bo javno objavljen v medijih in na spletni strani Občine Sevnica.

Podatke o prireditvah in dogodkih lahko posredujete najkasneje do 30. septembra 2019 na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica ali na elektronski naslov kabinet.zupana@obcina-sevnica.si.

Javni poziv za sodelovanje v programu prireditev in dogodkov je objavljen na spletni strani Občine Sevnica. Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete v Kabinet župana Občine Sevnica na telefonsko številko 07 81 61 213.

 

Razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice

Občina Sevnica tudi v letošnjem letu namenja proračunska sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja s štipendiranjem bodočih prevzemnikov kmetij.

Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje. Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik, prejemniki te občinske štipendije pa ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije ali druge občinske štipendije. Štipendija bo znašala do 170 evrov mesečno na upravičenca in se bo izplačevala 12 mesecev, torej v času trajanja celotnega šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov.

Četrto leto zapored Občina Sevnica razpisuje tudi 10 štipendij za srednješolsko izobraževanje pridobitve izobrazbe za deficitarne poklice, in sicer v šolskem letu 2019/2020 za naslednje: kamnosek, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin-orodjar, strojni ključavničar, strojni mehanik, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, slaščičar, gastronomske in hotelske storitve (kuhar), natakar, mizar, zidar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, tapetnik, pečar, polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, gastronomsko - turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik in lesarski tehnik. Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 9.600 evrov. Prejemniki te občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki kadrovske štipendije, državne štipendije za podporo deficitarnim poklicem ali druge občinske štipendije.

Razpisna dokumentacija obeh razpisov je dostopna na spletni strani www.obcina-sevnica.si od danes naprej pod rubriko »Javni razpisi« oziroma na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 15. oktobra 2019.

 

Razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2019/2020

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje) je v sodelovanju z Občino Krško, Občino Brežice, Občino Sevnica, Občino Kostanjevica na Krki in Občino Radeče danes objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za šolsko leto 2019/2020. V okviru navedene sheme občine financirajo oziroma iz svojih proračunov zagotovijo sredstva za štipendije za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Občina Sevnica letno dodeli sredstva za 2 do 4 štipendije. Višina mesečne štipendije znaša največ 30 % minimalne plače in se določi ob podpisu pogodbe. Razpis je dostopen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje in na spletni strani Občine Sevnica.

 

Sevnica, gibaj se!

Projekt »Sevnica, gibaj se!« je povabilo in pobuda Občine Sevnica vsem občankam in občanom, ki je nastal v sklopu lanskoletnega Evropskega tedna mobilnosti.

Posameznike, skupine, ekipe, društva in organizacije Občina Sevnica vabi tudi v tem letu, da sodelujejo v gibalnem izzivu in v aplikacijo beležijo svoje aktivnosti – hojo, tek in kolesarjenje, ki jih bodo izvajali brez prevoznih sredstev.

V zasebnem profilu lahko uporabnik vidi podrobno statistiko svojih podatkov in podatke svoje ekipe. Javno pa je vidna skupna statistika poti za posameznike (brez relacij), najdaljše dnevne relacije in skupne poti po ekipah.

Aplikacija je dostopna na spletni povezavi http://gibaj.sevnica.si in že pripravljena za vpisovanje aktivnosti. Prilagojena je tudi mobilnim napravam.

Občinska uprava Občine Sevnica