Tedenske novice 8.3.2019

V teku javni razpisi Občine Sevnica

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Sevnica so z današnjim dnem, 8. marcem, objavljeni javni razpisi za sofinanciranje programov na področjih kulture, športa, turizma, mladinskih dejavnosti, zdravstvenega varstva in sociale, kmetijstva in gospodarstva. Povzetke objavljamo v nadaljevanju. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, vse dodatne informacije so na voljo pri skrbnikih posameznih razpisov.

Predmet javnega razpisa s področja gospodarstva zajema promocijo izdelkov in storitev na sejmih, pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij in finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike. Okvirna vrednost razpisa znaša 83.000 evrov, rok prijave pa je najpozneje do vključno 20. maja 2019 na naslov Občine Sevnica.

Predmet javnega razpisa s področja kmetijstva zajema: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč; pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji; pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev; podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Okvirna vrednost razpisa je 77.000 evrov, rok prijave je najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica.

Predmet javnega razpisa s področja turizma z višino 13.027 evrov je sofinanciranje izvedenih turističnih prireditev v občini Sevnica, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, in prireditev, ki vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja in celotne občine. Rok prijave je najpozneje do vključno 15. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica.

Predmet javnega razpisa s področja kulture je glasbena, gledališka in lutkovna, folklorna  plesna, likovna, literarna ter foto, video in filmska dejavnost. Okvirna vrednost razpisa znaša 48.000 evrov. Rok prijave na javni razpis je najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica.

Predmet javnega razpisa s področja športa, za kar bo namenjenih 116.000 evrov, vključuje: netekmovalni šport; tekmovalni šport; izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; organiziranost v športu: delovanje športnih zvez in delovanje športnih društev; športne prireditve – rekreativne prireditve in rekreativne občinske lige.

Predmet javnega razpisa s področja mladine so mladinski programi in projekti, namenjeni krepitvi in širitvi vrednot prostovoljnega dela in dela med mladimi, spodbujanju osebne avtonomije mladih in njihovi socialni integraciji ter druženju in uresničevanju njihovega interesa. Okvirna vrednost razpisa znaša 15.000 evrov, rok prijave pa je najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica.

Za sofinanciranje programov in projektov s področja dejavnosti socialnega varstva in zdravstvenega varstva bo namenjenih 25.000 evrov. Rok prijave je najpozneje do vključno 8. aprila 2019 na naslov Občine Sevnica.

Dan Civilne zaščite in podelitev priznanj najzaslužnejšim

1. marca smo obeležili dan Civilne zaščite, ki je v prvi vrsti posvečen krepitvi njenega velikega pomena pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za vse državljane je nadvse pomembno, da je Civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena.

Ob dnevu Civilne zaščite se še posebej zaslužnim pripadnikom podeljujejo priznanja na državni in regijski ravni. Regijska prireditev je potekala v ponedeljek v Brežicah, ob tej priložnosti pa so bila podeljena priznanja najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, tudi predstavnikom z območja sevniške občine.

Bronasti znak je prejel predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica Štefan Teraž, srebrni znak regijski poveljnik Civilne zaščite za Posavje Gašper Janežič, zlati znak pa Prostovoljno gasilsko društvo Sevnica za 140 let aktivnega delovanja.

Mednarodna strokovno-izobraževalna konferenca o modri frankinji

V ponedeljek je v Kulturni dvorani Sevnica potekala Mednarodna strokovno-izobraževalna konferenca o modri frankinji, ki jo je KŠTM Sevnica organiziral v okviru projekta »Modra frankinja – žametno vino regije Posavje«.

Mnogim aktivnostim KŠTM Sevnica je rdeča nit prav modra frankinja, saj so v njej prepoznali izjemno priložnost za spodbujanje vinskega turizma in za oblikovanje edinstvenega turističnega produkta: že leta 2007 z zasaditvijo grajskega vinograda, leta 2010 je bila urejena grajska vinoteka, od leta 2011 je osrednji dogodek Festival modre frankinje z mednarodnim ocenjevanjem, lani je bil urejen poseben promocijsko-prodajni prostor.

V uvodnem delu konference so zbrane nagovorili direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk in mag. Tanja Strniša, državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sledile so zanimive predstavitve gostujočih predavateljev.

Strokovnjaki so okoli 150 zbranim vinarjem, vinogradnikom, gostinskim ponudnikom in predstavnikom strokovne in splošne javnosti predstavljali različne tematike, ki stremijo predvsem k poudarjanju zavedanja značilnosti vseh specifik območja pridelave in kakovosti pridelave vin kot temeljnih predpogojev za pridelavo okolju značilnih modrih frankinj vrhunskih kakovosti, ki se lahko postavijo ob bok vinski ponudbi na domačem in svetovnih trgih.

»Imeti rad«, dobrodelni koncert Rotary kluba Sevnica

Rotary klub Sevnica nocoj pripravlja tradicionalni dobrodelni koncert »Imeti rad«, na katerem bodo zbirali finančna sredstva za nakup inštrumentov za nadarjene mlade glasbenike. Na koncertu, ki bo v Kulturni dvorani Sevnica s pričetkom ob 18. uri, bo nastopila Godba Sevnica z osrednjim gostom, Omarjem Nabrom.

Tradicionalna 58. Sevniška salamiada

10. marca bo po tradiciji, tokrat že 58. leto zapored, v organizaciji Društva salamarjev Sevnica potekala Sevniška salamiada. Sprejem gostov in predstavnikov delegacij iz tujine, ki se vsako leto udeležujejo dogodka, bo v Vinski kleti Mastnak. Od 13. ure dalje pa se bo v Gostilni Vrtovšek in pod prireditvenim šotorom odvijala tradicionalna salamiada z družabno-kulinaričnim programom in razglasitvijo najboljših salam.

4. modno-kulinarični večer na sevniškem gradu

Na Gradu Sevnica bo v soorganizaciji Kopitarne Sevnica, KŠTM Sevnica in lokalne skupnosti 10. marca potekal 4. ženski modno-kulinarični večer. Osrednji del dogodka, ki se pričenja ob 18. uri, bo namenjen modni reviji Kopitarne Sevnica, ki jo bo popestril glasbeni program. Podeljene bodo tudi nagrade najboljšim izdelovalkam salam.

Občinska uprava Občine Sevnica