Tedenske novice 9.8.2019

 

Občina Sevnica ob prazniku občine, 12. novembru, podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem ter drugim organizacijam in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu občine Sevnica na področjih gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Letošnja priznanja bodo podeljena na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki bo 8. novembra. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si pod rubriko Obvestila in je odprt do vključno 13. septembra 2019.


Občinska uprava Občine Sevnica