Tedenske novice 11.1.2019

Promocijo kakovostnih posavskih rib bo nadgrajeval projekt »Riba je in«

Cilje projekta »Najboljša riba je Posavska riba«, med njimi izboljšanje ozaveščenosti o pomenu rib v zdravi prehrani ter krepitev zanimanja za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami, bo od meseca maja nadgrajeval projekt »Riba je in«.

Namen projekta je povečati zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani pri prebivalcih območja Lokalne akcijske skupine Posavje, v vseh šestih posavskih občinah. Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško.

V sklopu projekta se bodo zvrstile številne dejavnosti z osrednjimi cilji krepitve kakovostne prehrane, vključevanja kakovostnih prehranskih izdelkov v prehrano domačinov in širjenja kulture uravnotežene prehrane z ribami. Po celotnem Posavju bodo izvedene kulinarične delavnice, predavanja in izobraževanja, organizirani bodo razni ribji dogodki s promocijo posavske postrvi, v Sevnici bo urejen tudi razstavno-turistični in izobraževani prostor s pripravo razstave in ulične razstave, aktivi kmečkih žena bodo pripravljali dobrote iz ribe za javne prireditve, oblikovani bodo inovativni pristopi ponudbe rib lokalnemu prebivalstvu.

Za projekt, ki se bo izvajal dve leti, so bila odobrena sofinancerska sredstva s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, in sicer v okviru izbora operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2018.

Javni poziv za uporabo šotora v letu 2019

V občini Sevnica so s strani društev, organizacij in drugih posameznikov skozi leto organizirane razne prireditve, mnoge od njih tudi na prostem. Želja in interes lokalne skupnosti je v pomoč pri izvedbi prireditev omogočiti tudi čim boljšo dostopnost javne infrastrukture. Obstoječo opremo, ki si jo je možno izposoditi preko KŠTM Sevnica, je Občina Sevnica že v letu 2015 dopolnila z možnostjo uporabe prireditvenega šotora in druge pripadajoče opreme.

Vsako leto je za uporabo mobilnega montažnega šotora za prireditve v tekočem letu izveden javni poziv. V teku je javni poziv za letošnje leto, vsa dokumentacija je na voljo na spletnih straneh www.obcina-sevnica.si in www.kstm.si. Rok za oddajo vloge je 31. januar 2019.

Občinska uprava Občine Sevnica