Tedenske novice 11.5.2018

Sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2

Po pridobljenem še zadnjem končnem mnenju k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 2 (SD OPN 2) je bil ta krovni prostorski dokument na izredni seji Občinskega sveta Občine Sevnica v sredo tudi sprejet. V veljavo bo skladno s prostorsko  zakonodajo stopil konec meseca maja, osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Tekstualni del odloka s preglednico enot urejanja prostora je že na vpogled na spletni strani Občine Sevnica v obliki, kot ga je obravnaval in sprejel občinski svet. Ko pa bo prostorski akt stopil v veljavo, bo skupaj z grafičnim delom odloka objavljen na spletnem portalu Občine Sevnica in na portalu Prostorsko informacijskega sistema občin (PISO).

Ker gre za aktiven dokument, nujen sprotnemu prilagajanju potrebam prostora, gospodarstva in občanov, je stališče občinskega sveta, da se po sprejemu drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica prične postopek tretjih sprememb in dopolnitev. V ta namen bo do konca maja 2018 sprejet in v Uradnem glasilu Republike Slovenije objavljen sklep župana o pričetku tretjega postopka sprememb in dopolnitev.

Vsi postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, pričeti z oddajo vloge na Upravno enoto Sevnica pred uveljavitvijo SD OPN 2, bodo dokončani po veljavnem prostorskem aktu. S pričetkom veljave in uporabe SD OPN 2 pa bo možno pridobiti gradbena dovoljenja na podlagi veljavnih določb SD OPN 2.

Člani občinskega sveta so sprejeli tudi Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam in mladim investitorjem za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v občini Sevnica. Zakon o prostorskem načrtovanju v delu komunalnega prispevka ne pozna posebnih olajšav za mlade družine, zato je občina to področje že leta 2014 uredila s posebnim občinskim pravilnikom. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri vsaj eden od staršev ni star več kot 35 let, ne glede na starost otrok, in življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen na dan izdaje odločbe o komunalnem prispevku.

Novi pravilnik pa se dopolnjuje z možnostjo, da ta občinska subvencija velja ne le za mlade družine, temveč tudi za druge mlade investitorje. To pomeni, da bodo do subvencije odslej upravičeni vsi investitorji, tudi posamezniki, v starosti do 35. leta.

Sevnica – prostovoljstvu prijazno mesto

Slovenska filantropija med 14. in 20. majem 2018 organizira Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je predstavitev in praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij, druženje, povezovanje in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. V tem tednu potekajo številni lokalni dogodki po različnih krajih Slovenije, tudi v Sevnici. Program je objavljen tudi na spletni strani Občine Sevnica.

V času Nacionalnega tedna prostovoljstva so podeljena posebna priznanja Slovenske filantropije. Podelitev bo letos potekala v Krškem 15. maja, strokovna komisija pa se je po podrobnem pregledu vsebin odločila, da naziv Prostovoljstvu prijazno mesto potrdi oziroma v letu 2018 vnovič podeli tudi Občini Sevnica.

Dan zdravja v občini Sevnica

Zdravstveni dom Sevnica po že dvajsetletni tradiciji 12. maja, ko obeležujemo svetovni dan medicinskih sester, obeležuje dan zdravja v občini Sevnica. Skupaj z Območno enoto Rdečega križa Sevnica in Centrom za krepitev zdravja, ki v zdravstvenem domu deluje tretje leto, dan zdravja s pestrim programom pripravljajo jutri, 12. maja, na parkirišču pred NLB v Sevnici.

V času od 8. do 12. ure se bodo med drugimi zvrstile možnosti merjenja krvnega tlaka in sladkorja, predstavljeni bodo temeljni postopki oživljanja, napihljiv model debelega črevesja v sklopu promocije programa Svit, informacije bo nudila zdravstveno-vzgojna stojnica, predstavila se bodo tudi društva s področja varovanja zdravja. Ob 8. uri se pri Srednji šoli Sevnica pričenja test hoje na dva kilometra.

Pričenja se Posavski pevski praznik

Ta konec tedna se pričenja 45. Pesem Posavja, cikel štirih koncertov območne revije odraslih pevskih zasedb. Prvi del posavskega pevskega praznika, ki poteka v organizaciji brežiške, krške in sevniške območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, bo danes in jutri, oba dneva ob 19. uri v župnijski cerkvi v Boštanju. Dva koncerta pa bosta še naslednji konec tedna, 18. maja ob 19. uri na Gradu Rajhenburg in 19. maja ob 19. uri v cerkvi sv. Roka v Brežicah. Pesem Posavja je tudi del Tedna ljubiteljske kulture od 11. do 20. maja.

Mesec maj – kulturna prireditev ob tednu ljubiteljske kulture

Kulturno-umetniško društvo Budna vabi na prireditev »Mesec maj«, ki bo jutri, 12. maja, ob 19. uri v Kulturni dvorani Šentjanž. Program bodo oblikovali člani društva z gosti, literarnimi ustvarjalci iz Sevnice in Dobove. Na ogled bodo likovna dela likovne sekcije ART LIPA in izdelki Tanje Košar.

Razstava zbirateljskih modelov avtomobilčkov in igrač

Dolinškov kozolec in Športno-kulturno društvo Šmarčna prirejata razstavo zbirateljskih modelov avtomobilčkov in igrač zbiratelja Roka Britovška, ki bo na ogled to nedeljo, 13. maja, od 10. do 18. ure pod Dolinškovim kozolcem na Šmarčni. Ob 15. uri bo na sporedu kratka predstavitev razvoja avtomobilizma, pridružili pa se bodo tudi ljubitelji starih vozil iz kluba Hrast Tržišče. Hkrati si bo na Dolinškovem kozolcu možno ogledati tudi kmečko zbirko in gospodinjske pripomočke.

Občinska uprava Občine Sevnica