Tedenske novice 20.7.2018

Ureditve lokalnih cest v več krajih sevniške občine

V tem tednu je Občina Sevnica asfaltirala 500-metrski odsek ceste na relaciji od vasi Stranje proti Mrzli Planini. Investicija je bila usklajena z Občino Krško, ki je od meje s sevniško občino prav tako asfaltirala manjkajoči 300-metrski na delu te prometnice. Na novo je v krajevni skupnosti Zabukovje asfaltiran prej makadamski odsek javne poti do zaselka Srebotno v dolžini 250 metrov.

Zaključena je asfaltacija križišča v kraju Hinje v krajevni skupnosti Šentjanž. Križišče je z razširitvijo sedaj bolj pregledno, urejeno pa je tudi odvodnjavanje. Skupaj s krajevno skupnostjo in krajani je bila sočasno urejena in asfaltirana javna pot do križišča iz smeri Primštala v dolžini 1200 metrov.

Zaključuje se tudi projekt rekonstrukcije cestišča na 420-metrskem odseku občinske ceste na relaciji Laze pri Boštanju–Konjsko, in sicer od naselja Radna v smeri proti Konjskem. Projekt je zajemal ureditev odvajanja zalednih in meteornih voda, zaključuje pa se z asfaltacijo cestišča, s čimer bo poskrbljeno za bolj varno in tudi bolj udobno vožnjo.

V teku je obnova Kulturne dvorane Sevnica

V Javnem zavodu za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (KŠTM) Sevnica izvajajo obnovitvena dela v Kulturni dvorani Sevnica, katere upravljalec je zavod. Obnova vključuje celovito sanacijo odra, obnovo talne obloge – parketa in vhodnih vrat v dvorano. Sredstva za obnovo zagotavlja Občina Sevnica, obnovitvena dela pa bodo zaključena predvidoma do sredine meseca septembra letos.

Javna razsvetljava v naselju Gornje Brezovo

Občina Sevnica je v naselju Gornje Brezovo ob regionalni cesti uredila odsek javne razsvetljave. Umeščenih je pet novih svetilk, ki bodo na tem odseku precej prometne in nepregledne ceste pripomogle k večji prometni varnosti.

Svečana seja sevniškega Združenja borcev za vrednote NOB

Občinski odbor Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica je v sredo pripravil svečano sejo, posvečeno letošnji 70. obletnici delovanja zveze. Osvetlili so razvoj in temeljne dogodke od ustanovitve do danes, ob tej priložnosti pa podelili tudi jubilejna priznanja Republiškega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Slovenije.

Navzoče so pozdravili predsednik združenja Maksimilijan Popelar, član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Milan Gorjanc in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, z recitalom pa sta dogodek kulturno obogatila Jelka Robar in Jožef Žnidarič.

Pestro dogajanje na sevniškem bazenu

Na Bazenu Sevnica in v bližnjem lokalu Platz bo to soboto, 21. julija, od 16. ure dalje Veliki Pool Party. Na bazenu bodo potekale igre brez meja v ritmu DJ-ja. Tekmovalci se lahko za udeležbo na igrah prijavijo na blagajni bazena na dan dogodka do 12. ure, prav tako pa k pozitivnemu tekmovalnemu duhu vabijo navijače. Nadaljevanje zabave v lokalu Platz pri bazenu bo po 19. uri.

Gasilske igre brez meja na Velikem Cirniku

Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Cirnik vabi na 22. Gasilske igre brez meja, ki bo na prireditvenem prostoru pri tamkajšnjem gasilskem domu. Družabni dogodek tekmovalnega značaja se pričenja ob 15. uri. Tekmovanju bo sledila vrtna veselica.

Občinska uprava Občine Sevnica