Tedenske novice 6.7.2018

Ogled sevniške turistične ponudbe iz prve roke – z obiskom pri ponudnikih

V sklopu priprave strategije razvoja turizma občine Sevnica za obdobje 2019–2024 so pripravljavci strategije – brežiška Fakulteta za turizem, Občina Sevnica in KŠTM Sevnica – pripravili dve strokovni ekskurziji, namenjeni obisku ter spoznavanju turistične ponudbe in ponudnikov na prostranem območju sevniške občine na obeh bregovih reke Save. Udeleženci ekskurzij so strnili mnenje, da je bilo druženje koristno in poučno, najbolj pomembno pa je povezovanje, nova poznanstva in krepitev nadaljnjega sodelovanja.

Prva ekskurzija je zajemala obisk Turistično informativne pisarne in Turistične agencije Doživljaj v Sevnici z nadaljevanjem ogledov Kmetije Gnidica v Lončarjevem Dolu, Hostla Trimček na Blanci, Turistične kmetije Grobelnik v Podvrhu, Ajdovskega gradca, Kmetije Jazbec v Drožanju, Vinske kleti Mastnak v Krakovem, Lisce, Turistične kmetije Močivnik na Okroglicah ter Kmetije Zakrajšek v Šentjurju na Polju.

Plan druge ekskurzije je bil sestavljen iz naslednji programskih točk: ogleda Gradu Sevnica z animacijo društva Sevniški graščaki, ogleda Dolinškovega kozolca na Šmarčni, obiska Gostilne Repovž v Šentjanžu, Hiše vina Kamenško, obiska prodajalne Gabaroni in Urban v Gabrijelah, pa Vinskega dvora Deu na Malkovcu, vinarstva Domaine Slapšak na Telčah, Gostilne Janc na Studencu in Hotela Ajdovec v Sevnici.

V sklopu izdelave Strategije razvoja turizma občanke in občane še vedno vabimo k interaktivnemu sodelovanju pri pripravi strateškega dokumenta na področju razvoja in trženja turizma in z njim povezanih dejavnosti. Vabljeni, da izpolnite projektni list in nam posredujte vaše projektne ideje, ki jih želite udejanjiti v naslednjih petih letih na področju turizma ter kakovosti življenja na območju občine Sevnica. Ideje bodo umeščene v akcijski načrt, kar posledično pomeni lažje izvajanje aktivnosti, saj bodo prepoznane in na ta način sestavni del strategije razvoja turizma. Projektni list je dostopen na spletni strani Občine Sevnica pod rubriko Strategija razvoja turizma.

Urejanje Kladnikove ulice v Sevnici

V sklopu ureditve Kladnikove ulice v Sevnici se na 300-metrskem odseku izvaja rušenje dotrajanih in gradnja novih podpornih zidov z ureditvijo mejnih zemljišč ter zaščito oziroma prestavitvijo tangiranih komunalnih in elektro vodov. Dela se bodo nadaljevala z gradnjo nove kanalizacije, v zaključni fazi pa bo sledila še ureditev vozišča ulice s pešcem prijaznimi prometnimi ureditvami. Investitorja projekta sta Občina Sevnica in Krajevna skupnost Sevnica.

Rekonstrukcija občinske ceste Radna–Konjsko

V izvajanju je rekonstrukcija cestišča na 420-metrskem odseku občinske ceste na relaciji Laze pri Boštanju–Konjsko, in sicer od naselja Radna v smeri proti Konjskem. Sočasno z ureditvijo nove asfaltne prevleke bo urejeno tudi odvajanje zalednih in meteornih voda.

Družinski dan z razstavo eksotičnih živali na Gradu Sevnica

Danes, 6. julija, od 10. pa vse do 20. ure na Gradu Sevnica poteka Družinski dan z razstavo eksotičnih živali. Dogodek poteka v organizaciji Študentskega kluba Sevnica, Društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo in Kavarne Graščakova hči. Vstop je prost.

Kulturno-družabna prireditev Telška žetev

Ljudske pevke s Telč in Kulturno-športno društvo Telče vabijo na kulturno-družabno prireditev z imenom 15. Telška žetev, ki bo to nedeljo, 8. julija, ob 17. uri pri tamkajšnjem gasilskem domu. Na prireditvi, ki ima značaj srečanja ljudskih pevcev, se bodo predstavili ljudski pevci in godci, med gosti pa bodo tudi člani gledališke skupine Dober dan teater.

Občinska uprava Občine Sevnica