Gumb išči|

Zapri iskalnik

Javni_razpisi_Ob__ine_Sevnica_SPLET_2.jpgJavni razpisi Občine Sevnica v letu 2021

Javni razpisi Občine Sevnica v letu 2021

12. 3. 2021

Občina Sevnica je objavila javne razpise s področij gospodarstva, turizma, športa, kulture, mladine ter socialnega in zdravstvenega varstva. Objavljena sta tudi javna poziva za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij ter za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena
Za javne razpise, skupaj z za letos že zaključenim razpisom s področja kmetijstva, Občina Sevnica v letu 2021 namenja sredstva v skupni višini 406 tisoč evrov.

Gospodarstvo

Ukrep okvirna vrednost rok za prijavo
Promocija izdelkov in storitev na sejmih 15.000 EUR 20. 5. 2021
Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest 4.000 EUR 20. 5. 2021
Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij 50.000 EUR 20. 5. 2021
Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike 7.000 EUR 20. 5. 2021
Skupna vrednost sofinanciranja na področju gospodarstva 76.000 EUR  

Informacije o razpisu:

Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarstvo, 031 864 273

Jasmina Veselinović, svetovalka za gospodarske dejavnosti, 051 319 070

Razpisna dokumentacija


Turizem* 

Ukrep okvirna vrednost rok za prijavo
Sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica za leto 2021 13.027 EUR    15. 4. 2021           

Informacije o razpisu:

Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarstvo, 031 864 273

Jasmina Veselinović, svetovalka za gospodarske dejavnosti, 051 319 070

Razpisna dokumentacija


Mladina*

Ukrep okvirna vrednost rok za prijavo
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za  mlade v občini Sevnica v letu 2021                                                                                                                                        15.000 EUR                                                                       16. 4. 2021                                            

Informacije o razpisu:

Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 041 480 091

Razpisna dokumentacija


Kultura*

Ukrep okvirna vrednost rok za prijavo

Sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Sevnica v letu 2021

48.000 EUR              16. 4. 2021             

Informacije o razpisu:

Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 041 480 091

Razpisna dokumentacija


Šport*

Ukrep okvirna vrednost rok za prijavo
Področje netekmovalnega športa 31.500 EUR 16. 4. 2021
Področje tekmovalnega športa 61.000 EUR 16. 4. 2021
Področje usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev v športu 11.000 EUR 16. 4. 2021
Področje delovanja športnih zvez in športnih društev 10.500 EUR 16. 4. 2021
Področje športnih prireditev 9.000 EUR 16. 4. 2021
Skupna vrednost sofinanciranja na področju športa  123.000 EUR  

Informacije o razpisu:

Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 041 480 091

Razpisna dokumentacija


Socialno in zdravstveno varstvo*

Ukrep okvirna vrednost rok za prijavo
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Sevnica v letu 2021 25.000 EUR                                        16. 4. 2021                          

Informacije o razpisu:

Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 041 480 091

Razpisna dokumentacija


Veteranske organizacije*

Ukrep okvirna vrednost rok za prijavo
Javni poziv za sofinanciranje dejavnosti in programov veteranskih organizacij  7.000 EUR           16. 4. 2021         

Informacije o razpisu:

Maja Grabrijan, višja svetovalka za družbene dejavnosti, 041 480 091

Razpisna dokumentacija


Občinske prireditve*

Ukrep okvirna vrednost rok za prijavo
Javni poziv za izbor izvajalcev s področja godbeništva za organizacijo, izvedbo in sodelovanje pri prireditvah širšega občinskega pomena v občini Sevnica za leto 2021 22.000 EUR                                         16. 4. 2021                                 

Informacije o razpisu:

Tanja Urek, višja svetovalka splošne službe, 031 431 232

Razpisna dokumentacija


*Društva prijavljajte programe in projekte za tekoče razpisno obdobje. Zaradi aktualnih razmer in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb s covid-19 je družabno dogajanje prilagojeno in omejeno, časovnice veljavnosti ukrepov pa ni mogoče opredeliti. Pozivamo k prijavi programov in projektov, za katere ocenjujete, da jih bo v razpisnem obdobju možno izvesti.