Gumb išči|

Zapri iskalnik

Prijetne ter predvsem zdrave in varne šolske dni!

1. 9. 2021 • Novice Pričelo se je novo šolsko leto, polno novih izzivov in pričakovanj.

 V sevniški občini deluje sedem vzgojno-izobraževalnih zavodov: OŠ Sava Kladnika Sevnica s podružnicama v Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Blanca, OŠ Krmelj, OŠ Tržišče in OŠ Milana Majcna Šentjanž. V novo šolsko leto je letos vstopilo 1554 šolarjev, med njimi je 183 prvošolcev. V vrtce na območju sevniške občine, ki delujejo na osmih lokacijah, je vključenih 752 otrok v 43 oddelkih.

Kot največja trenutno aktualna investicija se pospešeno izvaja obnova objekta Panorama v Boštanju, ki bo najkasneje do konca oktobra sprejel tri oddelke vrtca. Na šolah so v poletnem času potekala različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, skladno s potrebami in v dogovoru z ravnatelji šol. Letošnje novosti, ki so med drugim septembra pričakale šolarje in zaposlene: novi gospodinjski učilnici OŠ Boštanj in OŠ Milana Majcna Šentjanž, obnova dela tal na OŠ Sava Kladnika Sevnica, obnova tal v krmeljskem vrtcu, didaktične novosti na OŠ Ane Gale Sevnica, več obnov zunanjih športnih površin in druge, tudi osvežitve cestnih talnih označb za večjo prometno varnost otrok.

Vsem želimo prijetne ter predvsem zdrave in varne šolske dni!